News

Predavanja povodom Svjetskog dana šuma

ODJELJENJE PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA
Odbor za prirodne resurse
i
ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila
Povodom Svjetskog dana šuma 21. marta/ožujka pozivaju Vas da prisustvujete
predavanjima
 
ŠTETNO DJELOVANJE PODKORNJAKA I MJERE KONTROLE U ŠUMAMA BOSNE I HERCEGOVINE
Predavač je prof. dr. Osman Mujezinović, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 
UTICAJ GLJIVA TRULEŽNICA NA ISKORIŠTENJE I KVALITET PROIZVEDENE DRVNE MASE U ČETINARSKIM ŠUMAMA
Predavač je dr. sc. Kenan Zahirović, Šumarija Vareš
 
Predavanja će se održati u četvrtak, 21. marta/ožujka 2019. godine s početkom u 11 sati
u sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bistrik 7.
Nike Air Jordan Apparel