News

Sjednica odbora za pravne nauke ODN ANUBiH - saopštenje za javnost

Na poziv Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, dr Enes Hašić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Zenici i prorektor Univerziteta u Zenici, prisustvovao je sjednici Odbora u srijedu, 13. decembra 2017. godine, i tom prilikom održao uvodno izlaganje na temu „Pitanja (dis)harmonizacije privatnog prava u Bosni i Hercegovini“. Nakon uvodnog izlaganja prof. Hašića, uslijedila je konstruktivna i sadržajna rasprava u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Odbora. 

Opširnije...