Articles

Obavijest o smrti akademika Evera Redžića

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosansko-hercegovačku
javnost da je dana 4.11.2009. godine u Sarajevu preminuo redovni član ANUBiH
Akademik Enver Redžić
(1915. – 2009.)

 Enver Redzic 

Akademik Enver Redžić rođen je 1915. godine u Starom Majdanu, općina Sanski Most.

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Bihaću. Diplomirao germanistiku, jugoslavensku književnost i istoriju na Filozofskom fakultetu 1940. godine.

Bio je učesnik NOB – a od 1941. do 1945. godine, Vijećnik ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a.

Izabran za docenta na predmetu Osnovi društvenih nauka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1950./52.

Direktor izdavačkog preduzeća “Svjetlost” 1952. – 1959.

Direktor Instituta za istoriju radničkog pokreta 1960. – 1971.

Dopisni član ANUBiH postaje 1978. godine, a za redovnog člana ANUBiH izabran je 1984.godine 

Odlikovanja: Nosilac Partizanske Spomenice 1941., ordena za hrabrost, ordena Bratstva i jedinstva II reda, ordena zasluga za narod II reda, ordena Crvene zastave, ordena Republike sa zlatnim vijencem.

Nagrade: Izdavačkog preduzeća "Svjetlost" za nauku 1983. i 1987. – izdavačkog preduzeća "Veselin Masleša" za nauku 1988. – Nosilac nagrade "27. juli" (1985) Nagrade "ZAVNOBiH-a" (1979), 6-toaprilske nagrade grada Sarajeva (2.001.)

Plakete: Zlatna plaketa AVNOJ-a, Zlatna značka AVNOJ-a, plaketa SABNOR-a BiH, plaketa Grada Sarajeva.

Povelje: ANUBiH za 25. godina neprekidnog rada, Općine Bihać o proglašenju za počasnog građanina Bihaća, SABNOR-a BiH uz 60-togodišnjicu ZAVNOBiH-a

Autor je brojnih knjiga i publikacija.

Akademik Redžić ostat će trajno u sjećanju mnogih generacija studenata, suradnika i kolega. Bit će pamćen kao voljen čovjek, izuzetan istoričar i naučni djelatnik. Smrt akademika Redžića je veliki gubitak za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine čiji je bio dugogodišnji član.

Zajednička komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Instituta za istoriju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, SABNOR-a i Izdavačkog preduzeća Svjetlost - Sarajevo održat će se u srijedu 11. novembra 2009. godine u 12.00 sati u amfitetaru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.

 

.