Articles

Pristupno predavanje dopisnog člana ANUBiH Murisa Čičića

Odjeljenje društvenih nauka ANUBiH Vas poziva na

pristupno predavanje dopisnog člana ANUBiH Murisa Čičića

„GLOBALNE PROMJENE, EU I BOSNA I HERCEGOVINA“

Predavanje će se održati u četvrtak, 09. juni / lipanj 2011. godine u 12 sati

u sali Akademije nauka i  umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bistrik 7

.Nike Air max Dominate