We have 29 guests and no members online

Centar za leksikologiju i leksikografiju

Direktor: dopisni član Senahid Halilović

Centar za leksikologiju i leksikografiju realizira projekte u oblasti lingvistike, organizira lingvističke skupove, izradu rječnika, leksikona i enciklopedija koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

U Centru za leksikologiju i leksikografiju radi se na lingvističkim atlasima (Bosanskohercegovački lingvistički atlas, Općeslavenski lingvistički atlas i Evropski lingvistički atlas), a u toku je zasnivanje naučnog i izdavačkog projekta Enciklopedija Bosne i Hercegovine. Projekt Bosanskohercegovački lingvistički atlas pokrenut je 2016. godine. Cilj ovog nacionalnog projekta od međunarodnog značaja jeste izrada višetomnog Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa. Općeslavenski lingvistički atlas i Evropski lingvistički atlas bave se proučavanjem slavenskih odnosno evropskih jezika u cjelini i dugoročna su međunarodna lingvistička obaveza Bosne i Hercegovine. ANUBiH je nosilac projekta Općeslavenski lingvistički atlas od njegova zasnivanja, a u Evropskom lingvističkom atlasu sudjeluje od 2010. godine.


Članovi Centra iz ANUBiH

dopisni član Senahid Halilović, direktor; dopisna članica Marina Katnić-Bakaršić, domaći član Ivan Markešić

Članovi centra izvan sastava ANUBiH

dr. Josip Baotić, dr. Irina Budimir, dr. Refik Bulić, dr. Ekrem Čaušević, dr. Elma Dizdar, dr. Đenita Haverić, dr. Mehmed Kardaš, dr. Nedžad Leko, dr. Amela Ljevo-Ovčina, dr. Nedad Memić, dr. Sanela Mešić, dr. Marijana Nikolić, dr. Ivo Pranjković, dr. Marija Runić, dr. Edina Spahić, dr. Amela Šehović, dr. Danko Šipka, dr. Hedina Tahirović-Sijerčić, dr. Lejla Tekešinović i dr. Drago Župarić


O B A V J E Š T E NJ E

U toku je procedura za izbor novih članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

U periodu od 8. do 28. novembra 2022. godine, radnim danom od 12 do 14 sati, kandidacioni materijali će biti dostupni na uvid u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bistrik 7, Sarajevo).

Izborna Skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine bit će održana u utorak 20. 12. 2022. godine.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Contact

ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…