We have 35 guests and no members online

Liste relevantnih baza podataka

Na web stranici ANUBiH nalazila se lista baza podataka koja je sastavni dio publikacije Strategije naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine, projekta koji je ANUBiH realizirala 2006. godine, a po narudžbi UNESCO-a. Preporuka ove strategije bila je izrada pravilnika o vrednovanju naučnih rezultata, s listom međunarodno priznatih baza podataka, od strane resornih ministarstava. S obzirom na to da navedeni pravilnik još nije sačinjen, ANUBiH zbog povjerenja naučne javnosti koje uživa, ima obavezu da inovira i doradi postojeću listu baza i ponudi je naučnoj javnosti u Bosni i Hercegovini.

Komisija je pripremila dvije liste: RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA i OSTALE INDEKSNE BAZE PODATAKA. Lista relevantnih indeksnih baza podataka organizirana je prema oblastima koje pokrivaju odjeljenja ANUBiH, s tim da se neke baze ponavljaju za više naučnih oblasti. Lista ostalih indeksnih baza podataka sačinjena je abecedno, s naznakom naučne oblasti.

 

RELEVANTNE INDEKSNE BAZE PODATAKA

OSTALE INDEKSNE BAZE PODATAKA


O B A V J E Š T E NJ E

U toku je procedura za izbor novih članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

U periodu od 8. do 28. novembra 2022. godine, radnim danom od 12 do 14 sati, kandidacioni materijali će biti dostupni na uvid u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bistrik 7, Sarajevo).

Izborna Skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine bit će održana u utorak 20. 12. 2022. godine.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Contact

ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…