We have 22 guests and no members online

Kontakti

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Bistrik 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 33 560 700 ; Fax. +387 33 560 703, +387 33 560 735, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SEKRETARIJAT AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Sekretar Sekretarijata

mr. sc. Amra Avdagić, tel: +387 33 560-712, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KABINET PREDSJEDNIKA

Tanja Bašagić, tel: +387 33 560-701, +387 33 560-704, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


INFORMATIČKA PODRŠKA

tel. +387 33 560-731


SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE

Naida Nišić, tel: 560-710, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |   Naida Avdagić-Hamzić, tel: 560-715, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Edina Pačo, tel: +387 33 560-714, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SLUŽBA ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE

Anesa Švraka, tel: +387 33 560-709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  Nusreta Hajrić, tel: +387 33 560-709, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SLUŽBA PODRŠKE ODJELJENJIMA I CENTRIMA

Izdavačka djelatnost / Odbor za izdavačku djelatnost

Irma Grebović-Muratović, tel: +387 33 560-721, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


MEĐUNARODNA SARADNJA

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


MEĐUNARODNI PROJEKTI

Dina Masnik-Ćulahović, tel: +387 33 560 729, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722 ; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Odbor za sociološke nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Odbor za pedagoške nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Odbor za pravne nauke

Naida Avdagić-Hamzić, tel: +387 33 560-715

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Odbor za ekonomske nauke

Anesa Švraka, tel: +387 33 560-709

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Odbor za političke nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centar za sistemska istraživanja

Amina Huković Đelilović, tel: +387 33 560 728

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ODJELJENJE HUMANISTIČKIH NAUKA

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Centar za balkanološka ispitivanja

Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Centar za filozofska istraživanja

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Centar za leksikologiju i leksikografiju 

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Odbor za filozofiju

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Odbor za istorijske nauke

Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ODJELJENJE MEDICINSKIH NAUKA

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

 

 Odbor za kardiovaskularnu patologiju

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

 Odbor za maligna oboljenja

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ODJELJENJE PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA

Dina Masnik-Ćulahović, tel: +387 33 560-729, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centar za istraživanje i održivi razvoj krša

tel: +387 33 560-729, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ODJELJENJE TEHNIČKIH NAUKA

Amina Huković-Đelilović, tel: 033 560 728, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ODJELJENJE UMJETNOSTI

Irma Grebović-Muratović, +387 33 560 721, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIBLIOTEKA

mr. sc. Minela Đelmo, tel: +387 33 560-727, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amina Huković-Đelilović, tel: +387 33 560-728, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Odbor za biblioteku i dokumentaciju

mr. sc. Minela Đelmo, tel: +387 33 560-727, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ARHIV

Đenan Hadžimehmedagić, tel: +387 33 560-731, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SLUŽBA ZA POMOĆNE – TEHNIČKE POSLOVE

Vedad Karalić, tel: +387 33 560-700   |   Dragan Tomić, tel: +387 33 560-732

Franjo Maltar, tel: +387 33 560-732, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hasudin Salkić   |   Edina Bešić   |   Branka Marković   |   Slađana Pervan

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…