We have 17 guests and no members online

Javne nabavke

Objavljeno 17. 4. 2024. godine

Odluka o izboru nabavke usluge štampanja

Objavljeno 17. 4. 2024. godine

Odluka o izboru za nabavku usluge smještaja

Objavljeno 17. 1. 2024. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača računarska i digitalna oprema

Objavljeno 17. 1. 2024. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku servera

Objavljeno 17. 10. 2023. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga koktel posluženja/catering

Objavljeno 17. 3. 2023. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku usluge štampanja

Objavljeno 1. 12. 2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača računarska i digitalna oprema

Objavljeno 19. 10. 2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade projekta tekućeg održavanja zgrade Stare Skupštine

Objavljeno 19. 10. 2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge štampanja

Objavljeno 27. 9. 2022. godine

Odluka o izmjeni konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluge izrade projekta tekućeg održavanja zgrade Stare Skupštine

Objavljeno 19. 9. 2022. godine

Odluka o izmjeni odluke o usvajanju Plana nabavki ANUBiH za 2022. godinu

Objavljeno 4. 4. 2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge avioprevoza

Objavljeno 4. 4. 2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 9. 3. 2022. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 16. 2. 2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku usluge štampanja

Objavljeno 7. 12. 2021. godine

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2022. godinu

Objavljeno 23. 11. 2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku automobila

Objavljeno 3. 9. 2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za štampanje

Objavljeno 2. 9. 2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača koktel posluženje

Objavljeno 2. 9. 2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača smještaj

Objavljeno 23. 7. 2021. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga koktel posluženja/catering u Sarajevu

Objavljeno 23. 7. 2021. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 29. 1. 2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluge štampanja

Objavljeno 29. 1. 2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka građevinskih radova

Objavljeno 27. 4. 2020. godine

Odluka o izboru ponuđača za radove na izmijeni dijela kanalizacione mreže

Objavljeno 21. 4. 2020. godine

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova na izmjeni dijela kanalizacione mreže

Objavljeno 20. 4. 2020. godine

Odluka o izboru agencije za prikupljanje podataka

Objavljeno 30. 3. 2020. godine

Odluka o izmjeni i dopuni konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u pozivu za dostavu ponuda za nabavku usluga agencije  za prikupljanje podataka

Objavljeno 20. 3. 2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - avioprevoz 

Objavljeno 20. 3. 2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača usluga smještaja u Sarajevu 

Objavljeno 17. 2. 2020. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 11. 2. 2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge štampanja 

Objavljeno 27. 12. 2019. godine

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Objavljeno 7. 6. 2019. godine

Odluka o izboru ponuđača za dodatne radove na sanaciji kotlovnice u zgradi ANUBiH

Objavljeno 14. 5. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluge agencije za prikupljanje podataka

Objavljeno 8. 4. 2019. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga agencije za prikupljanje podataka

Objavljeno 13. 3. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluge štampanja

Objavljeno 13. 3. 2019. godine

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Objavljeno 11. 2. 2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija plinske kotlovnice u zgradi ANUBiH

Objavljeno 29. 1. 2018. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 28. 12. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge štampanja za 2019. godinu

Objavljeno 28. 12. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka sanacije plinske kotlovnice u zgradi ANUBiH

Objavljeno 26. 10. 2018. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 1. 8. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja prozora za 2018. godinu

Objavljeno 2. 4. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge avioprevoza za 2018. godinu

Objavljeno 2. 4. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uredskog i arhivskog materijala za 2018. godinu

Objavljeno 2. 4. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka namještaja za biblioteku za 2018. godinu

Objavljeno 1. 3. 2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge štampanja za 2018. godinu

Objavljeno 19. 2. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga avioprevoza za 2018. godinu

Objavljeno 16. 2. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke namještaja za biblioteku za 2018. godinu

Objavljeno 12. 1. 2018. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga štampanja za 2018. godinu

Objavljeno 11. 1. 2018. godine

Plan javnih nabavki Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Objavljeno 7. 11. 2017. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 14. 8. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge smještaja

Objavljeno 3. 8. 2017. godine

Obrazac realizacije okvirnog ugovora/sporazuma

Objavljeno 31. 7. 2017. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 31. 7. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge smještaja

Objavljeno 31. 7. 2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga smještaja

Objavljeno 31. 7. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga kloktel posluženja/cateringa

Objavljeno 14. 7. 2017. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga koktel posluženja/cateringa u Sarajevu

Objavljeno 14. 7. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga koktel posluženja/catering

Objavljeno 14. 7. 2017. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 14. 7. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge smještaja

Objavljeno 24. 5. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka pločastog namještaja za 2017. godinu

Objavljeno 10. 5. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge štampanja za 2017. godinu

Objavljeno 5. 5. 2017. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 25. 4. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke pločastog namještaja za 2017. godinu

Objavljeno 25. 4. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka građevinskih radova za 2017. godinu

Objalvjeno 25. 4. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge nabavke i ugradnje prozora za 2017. godinu

Objavljeno 25. 4. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računarske opreme za 2017. godinu

Objavljeno 17. 3. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka dodatne nabavke usluga štampanja za 2016. godinu

Objavljeno 7. 3. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge avioprevoza za 2017. godinu

Objavljeno 7. 3. 2017. godine

Obavijest o pokretanju postupka nabavke usluge štampanja za 2017. godinu

Objavljeno 6. 3. 2017. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge avioprevoza

Objavljeno 28. 2. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinskih radova

Objavljeno 28. 2. 2017. godine

Odluka o pokretanju postupka nabavke i ugradnje prozora

Objavljeno 2. 2. 2017. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 25. 01. 2017. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke usluge avioprevoza za 2017. godinu

Objavljeno 26. 12. 2016. godine

Plan javnih nabavki Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

Objavljeno 31. 10. 2016. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 11. 10. 2016. godine

Rebalans plana javnih nabavki za 2016. godinu

Objavljeno 4. 10. 2016. godine

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci - štampanje publikacije za obilježavanje jubileja 65/50 i pratećeg materijala

Objavljeno 27. 7. 2016. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 26. 7. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uredskog i arhivskog materijala

Objavljeno 11. 7. 2016. godine

Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci - javna nabavka radova (hitna sanacija krova)

Objavljeno 28. 6. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka građevinskih radova

Objavljeno 16. 5. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka i ugradnja prozora

Objavljeno 27. 4. 2016. godine

Obrazac realizacije okvirnog ugovora/sporazuma 

Objavljeno 25. 3. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka građevinskih radova

Objavljeno 11. 3. 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga štampanja

Objavljeno 26. 1. 2016. godine

Obrazac realizacije okvirnog ugovora/sporazuma 

Objavljeno 21. 10. 2015. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 28. 7. 2015. godine

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Objavljeno 24. 7. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka računarske i digitalne opreme

Objavljeno 9. 7. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 15. 6. 2015. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 11. 6. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga štampanja

Objavljeno 3. 6. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga koktel posluženja/catering

Objavljeno 28. 5. 2015. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga smještaja

Objavljeno 11. 5. 2015. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga koktel posluženja/catering u Sarajevu

Objavljeno 11. 5. 2015. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga smještaja u Sarajevu

Objavljeno 29. 4. 2015. godine

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga štampanja

Objavljeno 25. 3. 2015. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka uredskog i arhivskog materijala u ANUBiH
 

  

 

 

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…