We have 43 guests and no members online

Održana naučna konferencija "Znanje kao univerzalna vrijednost - etički i moralni aspekti"

ZN 9

U organizaciji Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH-a u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke (FMON) danas je upriličena jednodnevna naučna konferencija o znanju. Konferencija je okupila istaknute stručnjake, akademike i istraživače iz različitih disciplina koji su govorili o znanju kao univerzalnoj vrijednosti u savremenom društvu, naglašavajući njegove moralne i etičke implikacije.

U znanstveno-tehničkoj civilizaciji znanost je, mislim na prirodne znanosti, stekla monopol na znanje o svijetu, a sada se nastoji pretvoriti u sveobuhvatnu dogmu. Njoj se može suprotstaviti samo moć morala, koja mora biti globalna, jer je i moć znanosti globalna. Danas smo se ovdje okupili kako bi afirmisali čovjeka kao moralno i duhovno biće te da uvidimo kako je svakom čovjeku i cijelom čovječanstvu potrebna moralno duhovna obnova. Na taj način pridonosimo miru u savremenom svijetu, istakao je u svom uvodnom obraćanju prof. dr. Mile Babić, dopisni član ANUBiH-a.

Ova konferencija predstavlja izuzetno važan forum za istraživanje temeljnih pitanja koja se tiču uloge znanja  u današnjem društvu. Kroz primjenu savremenih teoretskih pristupa, konferencija će istražiti kompleksnu interakciju između znanja i moralnih vrijednosti te kako oni oblikuju našu percepciju svijeta i naše djelovanje u njemu. Podrškom koju je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pružilo Akademiji, želimo doprinijeti uspješnoj realizaciji ovog i budućih važnih dešavanja i projekata, jer upravo saradnja ove dvije institucije predstavlja važan korak prema promicanju znanja kao vrijednosti i potvrđuje našu posvećenost razvoju nauke i znanja, istakla je prof. dr. Jasna Duraković, ministrica Federalnog ministarstva obrazovanje i nauka.

Tokom konferencije, učesnici su imali priliku da razmijene ideje, iskustva i najnovija istraživanja iz oblasti najprije humanističkih, ali i drugih naučnih disciplina, te da diskutuju o važnosti promovisanja etičkih principa u akademskom radu i širem društvenom kontekstu. Ovaj događaj predstavlja važan korak ka promovisanju dijaloga i saradnje među akademskom zajednicom, te naglašava kontinuiranu posvećenost ANUBiH-a u podsticanju intelektualnih razmjena i razvoju moralnih vrijednosti u društvu.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izražava zahvalnost svim učesnicima, partnerima, predstavnicima medija i organizacionom timu na njihovom doprinosu koji je omogućio uspješno održavanje ovog naučnog skupa.

VIDEO PRILOG

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…