We have 52 guests and no members online

Predstavnici ANUBiH-a prisustvovali Drugom sastanku regionalnih akademija Jugoistočne Evrope

Nakon što je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine inicirala i organizirala Prvi sastanak regionalnih akademija Jugoistočne Evrope 2022. godine, u Istanbulu je 20. aprila 2024. godine održan Drugi sastanak regionalnih akademija Jugositočne Evrope (2nd Meeting of the South East Europe Regional Academies (SEERA)) u organizaciji Tuske akademije nauka (TÜBA). Sastanku su u ime ANUBiH-a prisustvovali: predsjednik ANUBiH-a akademik Muris Čičić, generalni sekretar ANUBiH-a akademik Asif Šabanović i samostalna stručna saradnica ANUBiH-a Nerma Tanović. Pored ANUBiH-a i Turske akademije nauka, sastanku su prisustvovale i delegacije sljedećih akademija: Albanske akademije nauka, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Makedonske akademije nauka i umjetnosti i Rumunske akademije.

Program skupa je obuhvatao tri ključne teme: Pogledi Turske akademije nauka (Perspectives from the Turkish Academy of Sciences), Pogledi regionalnih akademija nauka i organizacija (Perspectives from the Regional Science Academies and Organizations) i Potencijal regionalne saradnje i budući pravci (Regional Collaboration Potential and Future Directions). Predsjednik ANUBiH-a akademik Muris Čičić je u okviru druge teme predstavio ANUBiH, njenu strukturu i organizaciju, te posebno istakao teme od interesa za zajedničku regionalnu ili bilateralnu projektnu saradnju.

Na sastanku su donesene odluke o institucionalizaciji inicijative, istaknuto je da je jačanje regionalne saradnje ključno te je naglašeno da sve članice sastanka posjeduju potpisane bilateralne sporazume o međuakademijskoj saradnji.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…