We have 78 guests and no members online

Održana serija predavanja o zdravom starenju na ANUBiH-u

 

U prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, danas je održana serija izuzetno posjećenih predavanja o zdravom starenju u organizaciji Odbora za gerontologiju i gerijatriju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH-a. Dobrodošlicu na seriju javnih predavanja u ime Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH-a poželjela je akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić, naglašavajući da je problem života ljudi u starijoj životnoj dobi, zapravo, širi društveni problem te da današnji skup predstavlja jedan od vidova pomoći široj društvenoj zajednici u planiranju i poboljšanju kvalitete života osoba u trećoj životnoj dobi.  Predavanja koja su svojim tematskim odrednicama ponudila zanimljive uvide iz oblasti gerontologija i gerijatrije, moderirala je akademkinja Ljerka Ostojić, a održana su prema sljedećem redoslijedu:

Neurodegenerativna oboljenja starije životne dobi – prof. dr. Jovan Dimitrijević

Sarkopenična pretilost u starijih – uloga tjelesne aktivnosti – prof. dr. Marjeta Mišigoj-Duraković

Kako produžiti ljudski vijek? – prof. dr.  Zijad Duraković

Približavajući široj javnosti teme relevantne za procese zdravog starenja i poboljšanja kvaliteta života osoba u starijoj životnoj dobi, ANUBiH se pridružuje globalnoj inicijativi obilježavanja dekade zdravog starenja 2020–2030. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) usvojila je je 2020. godine na  73. skupštini Akcijski plan Dekada  zdravog starenja 2020–2030, kojim se pozivaju vlade, međunarodne agencije, profesionalci, civilno društvo, akademija, privatni sektor, mediji, porodice i njihove lokalne zajednice na stalnu i usklađenu suradnju u cilju poboljšanja zdravlja osoba u starijoj životnoj dobi. Odjeljenje medicinskih nauka ANUBiH-a svojim programskim aktivnostima i u budućnosti ostaje posvećeno unapređenju kvaliteta života osoba u starijoj životnoj dobi.

VIDEO PRILOG

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…