We have 57 guests and no members online

Održan sastanak s ministrom zdravstva Kantona Sarajevo mr. sci. Enisom Hasanovićem

Predstavnici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na čelu s akademkinjom Senkom Mesihović-Dinarević, predsjednicom Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH-a, održali su 5. februara 2024. godine sastanak s ministrom zdravstva Kantona Sarajevo mr. sci. Enisom Hasanovićem. Akademkinja Senka Mesihović-Dinarević je upoznala ministra s radom Odbora i projektnim aktivnostima.

Fokus sastanka je bio na prijedlogu projekta pod nazivom “Opservaciona studija prevalence plućnih opstruktivnih bolesti i kardiovaskularnih poremećaja kao posljedica visokih koncentracija polutanata u zraku u Kantonu Sarajevo”. Glavni ciljevi projekta su usmjereni na procjenu uticaja povećane koncentracije polutanata u zraku na zdravlje stanovnika Kantona Sarajevo od predškolskog, školskog uzrasta i adultne populacije i dobivanje relevantnih podataka koji će pomoći u daljem poduzimanju konkretnih mjera i aktivnosti u zaštiti zdravlja stanovništva koji je izložen aerozagađenju.

Mr. sci. Enis Hasanović, ministar zdravstva, izrazio je snažnu podršku planiranom projektu i istraživanju koje nosi važnu poruku o poboljšanju kvaliteta života stanovništva u Kantonu Sarajevo.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…