We have 147 guests and no members online

Saopštenje Komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) 
Odjeljenje za prirodne i matematičke nauke
Komisija za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

SAOPŠTENJE

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) je najviša naučna i umjetnička državna institucija Bosne i Hercegovine. Zadatak ANUBiH-a je da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja i umjetničke manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika Akademije i da u cjelini brine o stanju i razvoju nauke i umjetnosti u zemlji. Akademija je u svom radu potpuno samostalna i slobodna, a rukovodi se isključivo principima i interesima nauke i slobodnog uvjerenja svojih članova.

U okviru ANUBiH-a djeluje Komisija za poljoprivredu i ruralni razvoj koja je dio Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka. Komisija za poljoprivredu i ruralni razvoj osnovana je s ciljem obezbjeđenja nezavisnih naučno-stručnih analiza, mišljenja i preporuka o važnim pitanjima, procesima i problemima s kojima se, najšire posmatrano, suočava sektor poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, s čime su u čvrstoj vezi i kompleksna pitanja i problemi ruralnog razvoja.

Na sjednici Predsjedništva ANUBiH-a koja je održana u januaru 2024. godine potvrđeni su novi članovi Komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Članovi Komisije iz sastava ANUBiH-a: 

 • dopisni član ANUBiH-a prof. dr. Hamid Čustović, predsjednik Komisije,
 • akademik Vladimir Beus,
 • akademik Ferdo Bašić, inostrani član ANUBiH-a.

 

Članovi Komisije izvan sastava ANUBiH-a:

 • prof. dr. sc. Sabahudin Bajramović,
 • prof. dr. sc. Milenko Blesić,
 • prof. dr. sc. Mirha Đikić,
 • mr. sc. Mirsad Hubanić,
 • prof. dr. sc. Marko Ivanković,
 • mr. sc. Pejo Janjić,
 • dr. sc. Melisa Ljuša, vanredni prof.,
 • Ivica Sivrić, dipl. ing. polj.,
 • dr. sc. Ejub Trako,
 • profesor emeritus, dr. sc. Mirsad Veladžić.

Komisija za poljoprivredu i ruralni razvoj održala je svoju prvu sjednicu 31. 1. 2024. godine u prostorijama ANUBiH-a u Sarajevu.

Pored konstutitivno-organizacionih pitanja, Komisija je kroz izlaganja svojih članova i diskusiju identifikovala niz pitanja iz domena poljoprivrede i ruralnog razvoja koja zahtijevaju široku i temeljnu elaboraciju i prezentaciju preporuka za prevazilaženja ili poboljšanja aktuelnih stanja zasnovanih na najboljim naučnim saznanjima i provjereno uspješnim praksama.

Članovi Komisije su posebno istakli važnost i potrebu prioritetnog razmatranja četiri sljedeća pitanja:

Problem depopulacije ruralnih prostora u Bosni i Hercegovini;

Kriza srednjeg i visokog obrazovanja u oblasti poljoprivrede i šumarstva u Bosni i Hercegovini;

Izazovi sektora poljoprivrede i problemi ruralnog razvoja u procesima EU integracija Bosne i Hercegovine;

Problemi gubitaka, devastacija i degradacija zemljišta uopšte, a posebno poljoprivrednog zemljišta u Bosni i Hercegovini.

Komisija se zaključcima s ove sjednice obavezala na organizovanje posebnog okruglog stola ili simpozijuma tokom 2024. godine na kojem bi domaći i, eventualno, međunarodni stručnjaci kroz naučno multidisciplinarni pristup, a uz učešće i drugih važnih aktera – od donosioca odluka u vladinom sektoru, preko organizacija proizvođača, do nevladinih organizacija – predstavili analize uzroka, procjene posljedica i, posebno, preporuke za zaustavljanje ili ublažavanje trendova depopulacije ruralnih prostora u Bosni i Hercegovini. Također je zaključeno da Komisija svojim angažmanom podrži obilježavanje Svjetskog dana zemljišta.

Rad Komisije je otvoren i dobrodošao je svako ko može dati doprinos u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

     20240201 komisija za poljoprivredu

Članovi Komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj ANUBiH-a

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…