We have 244 guests and no members online

Uručena Povelja novoizabranom inostranom članu ANUBiH Svendu Hansenu

Dana 3. 5. 2023. godine, u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, uručena je Povelja novoizabranom inostranom članu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine prof. dr. Svendu Hansenu.

Prof. dr. Svend Hansen je prvi direktor Euroazijskog odjeljenja Njemačkog arheološkog instituta u Berlinu, te trenutno obavlja funkciju šefa Evroazijskog odjeljenja navedenog Instituta. Primarno polje interesovanja je prahistorijska arheologija, posebno period neolita i brončanog doba.

Uručenju Povelje prisustvovali su potpredsjednik ANUBiH akademik Mirko Pejanović, sekretar Odjeljenja humanističkih nauka akademik Esad Duraković, dopisni član ANUBiH Blagoje Govedarica, sekretarka Sekretarijata mr. sci. Amra Avdagić, dipl. iur. Naida Nišić, prof. dr. Adnan Kaljanac, direktor Instituta za arheologiju UNSA i stručna saradnica Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH-a Sabina Vejzagić.

Povelju je prof. dr. Svendu Hansenu uručio potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Mirko Pejanović.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…