We have 85 guests and no members online

Održan okrugli sto „Uticaj scientometrije na nauku i akademsku zajednicu“

OKRUGLI STO

„UTICAJ SCIENTOMETRIJE NA NAUKU I AKADEMSKU ZAJEDNICU“

održan 25. februara 2023. godine, ANUBiH, Sarajevo

Scientometrija je znanost o mjerenju i analiziranju same znanosti koja se bavi kvantitativnim značajkama i karakteristikama znanosti i znanstvenog istraživanja. Naglasak je stavljen na istraživanja u kojima se statističkim matematičkim metodama proučava razvoj i mehanizam znanosti.

Cilj Okruglog stola bio je zainteresovanim učesnicima i javnosti približiti scientometriju kao pojam, metode kojima se scientometrijske analize i podaci postižu, značaj scientometrije kao nauke u rangiranju univerziteta, naučnika i naučnih časopisa, koncept otvorene nauke i budućnost naučnih časopisa u okviru ovog koncepta, kao i moguće alternative u sistemu vrednovanja nauke.

Okrugli sto je bio namijenjen mladim naučnicima i istraživačima, kao i svima onima koji su zainteresovani da od eminentnih stručnjaka čuju i saznaju više o metodama kojima se scientometrija služi za potrebe mjerenja nauke tj. naučnika, univerziteta, naučnih časopisa, kao i o indeksiranju časopisa i o novim tendencijama u vrednovanju rezultata naučnoistraživačkog rada.

PROGRAM

 Prijedlog zaključaka sa okruglog stola „Uticaj scientometrije na nauku i akademsku zajednicu“

 

PREUZMITE PREZENTACIJE:

Akademik Enver Zerem - Uticaj scientometrije na akademsku zajednicu

Akademik Kemal Hanjalić - Objektiviziranje vrednovanja naučnih dostignuća: uloga i dometi scientometrije

Akademik Dejan Milošević - Naučne baze rangiranja univerziteta i položaj univerziteta u Bosni i Hercegovini i regionu na listama rangiranja

Dopisni član ANUBiH prof. dr. Semir Vranić - Indeksiranost i međunarodni utjecaj biomedicinskih časopisa u BiH i regionu

Prof. dr. Svjetlana Kalanj Bognar - Open-access časopisi i Croatian Medical Journal (CMJ)

Akademik Miloš Trifković - Nove tendencije u vrednovanju rezultata naučnoistraživačkog rada u Evropi

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…