We have 43 guests and no members online

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić posjetio Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti naslov

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić danas je zajedno sa pomoćnicom za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Lejlom Dizdarević posjetio Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine gdje su ih ugostili predsjednik Muris Čičić, potpredsjednici Lidija Lincender-Cvijetić i Mirko Pejanović i sekretarka Sekretarijata Amra Avdagić.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji Općine Centar i Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te o problemima sa kojima se suočava Akademija.

Načelnik Mandić je naglasio da će Općina Centar nastaviti podržavati rad Akademije cijeneći značaj njenog doprinosa intelektualnom razvoju države.

- Budući da Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine doprinosi intelektualnom razvoju države Bosne i Hercegovine porazno je da kao takva ne nailazi na razumijevanje institucija BiH. Općina Centar kao odgovorna lokalna zajednica spremna je i dalje finansijski podupirati vaš rad. Akademija nauka i umjetnosti sigurno je jedan od najsnažnijih zaštitnih znakova, simbola državnosti, institucija koju čine ljudi koji su u oblastima nauke i umjetnosti postigli najviše rezultate. Računajte na podršku Općine Centar, poručio je Mandić.

Akademija nauka i umjetnosti4

Predsjednik Čičić je kazao da je rad Akademije u velikoj mjeri već godinama uvjetovan neriješenim statusno-finansijskim problemima.

- Raduje nas da ste nam došli u posjetu i hvala vam na tome. Nova uprava Akademije je unazad dvije godine započela aktivnosti koje ranije nisu bila praksa. Budući da država ne stoji iza nas, kontaktiramo niže nivoe vlasti da bar donekle pokušamo riješiti naše višegodišnje statusno-finansijske probleme. Akademija funkcioniše prema zakonu iz 1966. godine, te stoga pitanje našeg statusa nije riješeno ni danas. Akademija se prvenstveno finansira iz budžeta Kantona Sarajevo, što je dovoljno samo za naš opstanak, ali ne i za puni i širi radni angažman ove ustanove. Nažalost, država nema sluha, iako Akademija predstavlja jedan od elemenata državnosti i suverenosti Bosne i Hercegovine. Moram istaći da smo u proteklom periodu sa Općinom Centar imali izuzetno dobru saradnju. Sredstva koja smo prethodnih godina dobivali od Općine Centar su nam bila od velikog značaja, a iskreno se nadamo da će se dobra saradnja nastaviti i u budućnosti, pojasnio je Čičić.

Potpredsjednik Pejanović zahvalio se načelniku Mandiću i Općini Centar za podršku u obilježavanju jubileja – 70 godina postojanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ali i za podršku u realizaciji projekata „Participacija građana/građanki u odlučivanju o javnim poslovima u jedinicama lokalne samouprave“ i „Lokalni ekonomski razvoj u općinama Kantona Sarajevo: prilike i izazovi nove postkrizne normalnosti“.

- Raduje me da načelnik Mandić ima sluha za naše potrebe i da će Općina Centar nastaviti podržavati naš rad. Želim da vam se zahvalim na svemu što ste do sada uradili za Akademiju, naglasio je Pejanović.

Akademija nauka i umjetnosti5

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine nastala je iz Naučnog društva koje je utemeljeno 1951. godine odlukom Skupštine Republike Bosne i Hercegovine o osnivanju Naučnog društva Bosne i Hercegovine. Naučno društvo, kao najviša ustanova za brigu o naučnom životu, funkcioniralo je sve dok Skupština Bosne i Hercegovine nije donijela Zakon o Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Tim Zakonom, donesenim 1966. godine ustanovljena je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kao najviša naučna i umjetnička institucija na prostoru države BiH.

Zakonom je Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine stavljeno u zadatak da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umjetnosti, da organizira naučna istraživanja i umjetničke manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika Akademije i da u cjelini brine o stanju i razvoju nauke i umjetnosti u zemlji.

Informacija preuzeta sa internet stranice Općine Sarajevo

https://www.centar.ba/novost/18893/nacelnik-mandic-posjetio-akademiju-nauka-i-umjetnosti-bih

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…