We have 73 guests and no members online

OBAVIJEST O IZBORU NOVIH ČLANOVA

Sarajevo, 20. 12. 2022. godine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je tokom 2022. godine pokrenula proceduru za izbor novih dopisnih članova i članova van radnog sastava (domaćih, inostranih članova i počasnog člana).

Izborna Skupština je održana 20. 12. 2022. godine.

 

Na Skupštini su tajnim glasanjem za nove dopisne članove izabrani:

Odjeljenje društvenih nauka

 • prof. dr. Nerzuk Ćurak

Odjeljenje humanističkih nauka

 • prof. dr. Rešid Hafizović

 • prof. dr. Husnija Kamberović

 • prof. dr. Asim Mujkić

Odjeljenje medicinskih nauka

 • prof. dr. Semir Vranić

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

 • prof. dr. Dalibor Ballian

 • prof. dr. Hamid Čustović

 • prof. dr. Emira Kahrović 

Odjeljenje tehničkih nauka

 • prof. dr. Elvis Ahmetović

Odjeljenje umjetnosti

 • Branko Bačanović

 • Mile Stojić

 • Amir Vuk Zec

 

Aklamacijom su izabrani članovi van radnog sastava, državljani BiH koji žive u inostranstvu (domaći članovi):

Odjeljenje društvenih nauka

 • prof. dr. Munib Karavdić

 • prof. dr. Marko Palekčić 

Odjeljenje humanističkih nauka

 • prof. dr. Ekrem Čaušević

 • prof. dr. Ivo Pranjković 

Odjeljenje medicinskih nauka

 • prof. dr. Kenan Arnautović

 • prof. dr. Alemka Markotić

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka 

 • prof. dr. Dragan Damjanović

 • prof. dr. Mirna Džamonja

 • prof. dr. Sonja Šiljak – Yakovlev 

Odjeljenje tehničkih nauka

 • prof. dr. Ahmed Kovačević

 

Na istoj Skupštini aklamacijom su izabrani sljedeći inostrani članovi van radnog sastava:

Odjeljenje društvenih nauka

 • prof. dr. Ivan Koprić, Hrvatska

 • prof. dr. Dražen Prelec, Sjedinjene Američke Države 

Odjeljenje humanističkih nauka

 • prof. dr. Svend Hansen, Njemačka

 • prof. dr. Žarko Paić, Hrvatska 

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

 • prof. dr. Wilhelm Becker, Njemačka

Odjeljenje tehničkih nauka

 • IBM Fellow Namik Hrle, Njemačka

Odjeljenje umjetnosti

 • Gazanfer Bayram, Republika Sjeverna Makedonija

 • Boris A. Novak, Slovenija

 • Ingo Schulze, Njemačka

 

Za počasnog člana izabran je:

 • dr. sc. Edmond Offermann, Holandija, Sjedinjene Američke Države

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava javnost i medije da će se promocija novoizabranih članova održati 2023. godine u okviru svečane sjednice Skupštine ANUBiH.

Na promociji će biti upriličena dodjela diploma novoizabranim članovima ANUBiH.

O datumu promocije novih članova ANUBiH javnost će biti naknadno informirana.

  

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU ANUBIH

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…