We have 105 guests and no members online

Nova međunarodna priznanja za akademika Kemala Hanjalića

Akademik Kemal Hanjalić, član Odjeljenja tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dobitnik je dva izuzetno prestižna i značajna priznanja Nusselt-Reynolds Prize i  Luikov Medal.

Nusselt-Reynolds je nagrada koju svake četvrte godine dodjeljuje Skupština svjetskih konferencija o Eksperimentalnom prenosu toplote, Mehanici fluida i Termodinamici (Assembly of World Conferences on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics) za izuzetne naučne i tehničke doprinose i eminentna dostignuća u oblasti prenosa toplote, mehanike fluida i termodinamike.

Nagrada Nusselt-Reynolds dodijeljena je akademiku Kemalu Hanjaliću „za izuzetan doprinos  razvoju matematskih modela turbulentnih strujanja fluida i prenosa toplote koji čine okosnicu kompjuterske dinamike fluida i za sprovođenje eksperimenata za podršku argumenata i validaciju modela.“

http://www.exhft-10.gr/nr-prize/  

https://www.exhft-10.gr/wp-content/uploads/2022/02/Handout_NU_RE-for-KEMAL.pdf

Luikov Medal je priznanje posvećeno akademiku A. V. Luikovu, koje svake druge godine dodjeljuje Međunarodni centar za prenos toplote i mase (International Centre for Heat and Mass Transfer, ICHMT) za izuzetne doprinose nauci i umjetnosti u oblasti Prenosa toplote i mase, te za aktivnosti u međunarodnoj naučnoj saradnji u okviru ICHMT programa. Procedura dodjele je u nadležnosti i prema pravilniku ICHMT Odbora za priznanja i nagrade.   

https://www.ichmt.org/p/luikov-medal

https://www.ichmt.org/

 

Podsjećanja radi, akademik Kemal Hanjalić je u 2021. godini uvršten na popis 2% naučnika na svijetu s najvećim uticajem citiranosti.

Jedan od najvećih svjetskih izdavača naučne literature ELSEVIER BV objavio je 19. oktobra 2021. godine popis 2% naučnika na svijetu s najvećim uticajem citiranosti pod originalnim naslovom: "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". U članku kojeg je objavio Elsevier i kojeg potpisuju profesori John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack i Jeroen Baas sa Univerziteta Stanford u Kaliforniji (SAD) objavljen je popis 2% naučnika na svijetu s najvećim uticajem citiranosti u toku cjelokupne karijere i u toku 2020. godine, koji je baziran na naučnoj analizi podataka dostupnih u Elsevierovoj citatnoj i bibliografskoj bazi SCOPUS grupe istraživača sa Univerziteta Stanford.

Akademik Kemal Hanjalić član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 1981. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…