We have 110 guests and no members online

Obavijest o smrti prof. dr. Zijada Haznadara, inostranog člana ANUBiH

IN MEMORIAM

zijad haznadar

ZIJAD HAZNADAR

(1935–2021)

Dana 2. 10. 2021. godine umro je inostrani član ANUBiH, redovni prof.  dr. sci. Zijad Haznadar,  profesor emeritus Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu i član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Rođen u Banjoj Luci, prof. dr. sci. Zijad Haznadar je svoje akademsko obrazovanje stekao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je proveo i svoj cijeli radni vijek.

Oblast njegovog interesa bila je prvenstveno teorija elektromagnetnih polja, a među prvima u SFRJ Jugoslaviji ušao je u oblast računarski potpomognutog projektovanja (CAD) i numeričkih metoda.

U okviru industrijskih realizacija, značajan je njegov angažman u svojstvu naučnog savjetnika Instituta za elektrotehniku „Rade Končar“ u Zagrebu i „Uljanik“ u Puli, te preko četrdeset projekata urađenih za potrebe industrije Hrvatske. Izuzetan je njegov doprinos razvoju naučne misli u oblasti teorije elektromagnetskih polja, organizaciji naučnih savjetovanja, učešća u formiranju vrhunskih naučnih kadrova kroz vođenje naučnih i istraživačkih programa i projekata koji su rezultirali odbranama magistarskih i doktorskih radova i na taj način doprinijeli podizanju naučnog i istraživačkog nivoa u oblasti tehničkih nauka na prostoru tadašnje Jugoslavije. Navedeni istraživački projekti, preko 350 naučnih i stručnih radova (skupa sa saradnicima) i učešće u vođenju i odbranama više od 31 doktorskog rada i 55 magistarskih radova, jasno potkrepljuju ove navode.

Cijeneći njegov doprinos razvoju nauke i naučnog potencijala u Bosni i Hercegovini, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je 2002. godine izabrala redovnog profesora dr. sci. Zijada Haznadara za svog inostranog člana.

Stoga, njegova smrt predstavlja značajan gubitak za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…