We have 77 guests and no members online

Informacija o smrti akademika Juraja Martinovića

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 3. augusta 2021. godine u Sarajevu preminuo redovni član ANUBiH, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i nekadašnji gradonačelnik Grada Sarajeva

 juraj

AKADEMIK JURAJ MARTINOVIĆ

(1936-2021)

 

Juraj Martinović je rođen 1936. u Sarajevu. Diplomirao je historiju jugoslavenskih književnosti i srpskohrvatski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Na ljubljanskom Filozofskom fakultetu 1969. je magistrirao s temom Uticaji srpskohrvatske narodne književnosti na slovensku epiku između 1848. i 1858.god., a 1975. obranio doktorsku disertaciju Poezija Dragotina Kettea.

Radio je kao redovni profesor slovenske i hrvatske književnosti na Odsjeku za književnosti naroda BiH Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Glavno područje naučnog i stručnog djelovanja mu je novija slovenska književnost s težištem na periodu od romantizma do moderne, kao i komparativno izučavanje južnoslavenskih književnosti. Autor je pet knjiga iz oblasti književne historije i jedne zbirke poezije. Objavio je 150 naučnih i stručnih radova.

Obavljao je dužnosti dekana Filozofskog fakulteta, direktora Instituta za jezik i književnost u Sarajevu, a 1989. i 1990. predsjednika Skupštine grada, odnosno gradonačelnika Sarajeva.

Dobitnik je Povelje Otona Župančiča Društva slovenskih pisaca, Dvadesetsedmojulske nagrade BiH, Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva i Zlatne povelje mira i humanizma Internacionalne lige humanista.

Objavio je sljedeće knjige: Apsurd i harmonija, jedno viđenje Prešernovog pjesničkog djela (Sarajevo 1973); Poezija Dragotina Ketteja (Ljubljana 1976); Dragotin Kette (Ljubljana 1978); Sonetni vijenac Franceta Prešerna – portret književnog djela (Beograd 1983); U kosoj projekciji – ogledi i rasprave iz slovenačke književnosti (Sarajevo 1986); Posunovraćeno vrijeme (Zbirka pjesama, Ljubljana 1994).

Dopisni je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Odjeljenje za književnost i lingvistiku, kasnije Odjeljenje humanističkih nauka) izabran je 1995. godine, a za redovnog 2005. godine.

Sahrana akademika Juraja Martinovića biće obavljena u petak, 6. 8. 2021. godine u 14:00 sati na groblju Lav.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upućuje duboko i iskreno saučešće porodici, rodbini i prijateljima akademika Juraja Martinovića.

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…