We have 38 guests and no members online

Izborna skupština ANUBiH 2014. godine

Na sjednici Izborne skupštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine koja je održana 17. 6. 2014. godine, tajnim glasanjem izabrani su članovi Predsjedništva ANUBiH i to: predsjednika, dva potpredsjednika, generalnog sekretara, po jednog člana Predsjedništva iz svakog odjeljenja te su potvrđeni sekretari odjeljenja koje su odjeljenja izabrala na svojim sjednicama.

Na osnovu rezultata glasanja utvrđeno je da su sljedeći članovi ANUBiH izabrani u časništvo ANUBiH:

Akademik MILOŠ TRIFKOVIĆ, predsjednik (privredno pravo)

Akademkinja LIDIJA LINCENDER-CVIJETIĆ, potpredsjednica (radiologija)

Akademkinja ADILA PAŠALIĆ-KRESO, potpredsjednica (pedagogija)

Akademik ZIJO PAŠIĆ, generalni sekretar (elektrotehnika)

Dopisni član MIODRAG SIMOVIĆ, član Predsjedništva ispred ODN

Akademik DŽEVAD JUZBAŠIĆ, član Predsjedništva ispred OHN

Akademik SLOBODAN LOGA, član Predsjedništva ispred OMN

Dopisni član MIRJANA VUKOVIĆ, član Predsjedništva ispred OPMN

Akademik ENVER MANDŽIĆ, član Predsjedništva ispred OTN

Dopisni član DŽEVAD KARAHASAN, član Predsjedništva ispred OU

Akademik BORIS TIHI, sekretar ODN

Dopisni član DUBRAVKO LOVRENOVIĆ, sekretar OHN

Akademik MUHIDIN HAMAMDŽIĆ, sekretar OMN

Akademik TAIB ŠARIĆ, sekretar OPMN

Akademik VLATKO DOLEČEK, sekretar OTN

Akademik PETAR PERICA VIDIĆ, sekretar OU

.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…