We have 54 guests and no members online

Javno predavanje prof. dr. Bobana Veličkovića

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje javno predavanje:

"P R O B L E M   M A H A R A M A"

Predavač: prof. dr. Boban Veličković, Université Paris-Cité

koje će biti održano u petak, 28. aprila/travnja 2023. godine s početkom u 12 sati, u Velikoj sali ANUBiH-a, Bistrik 7.

Predavač je prof. dr. Boban Veličković, Université Paris-Cité istaknuti naučnik koji se bavi problemima forsinga i odnosa submjera i mjera, koje su poznati kao Maharomov problem. John Von Neumann je u čuvenoj „Škotskoj knjizi“ postavio pitanje kombinatorne karakterizacije Boolovih algebri koje su istovremeno algebre neke mjere. 1947. godine Dorothy Maharam je taj problem svela na odnos submjera i mjera, koji je po njoj nazvan Maharomov problem. To pitanje je 2008. godine rješio Talagran konstrukcijom protuprimjera, koji je kasnije po njemu postao poznat kao Talagranova algebra. Dalje su, u svom radu, Perović i Veličković pokazali da postoji mnoštvo takvih protuprimjera o čemu će  u svom predavanju govoriti prof. Veličković.

Moderator javnog predavanja će biti akademkinja Mirjana Vuković.

                                                                    ODJELJENJE PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…