We have 73 guests and no members online

Međunarodna saradnja

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2023. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2022. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2021. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2020. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2019. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2018. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2017. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2016. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U 2015. GODINI

MEĐUNARODNA SARADNJA U PERIODU JULI-DECEMBAR 2014. GODINE

Dok je Bosna i Hercegovina bila dio SFR Jugoslavije, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ostvarivala je međunarodnu saradnju putem Savjeta akademija Jugoslavije, a na osnovu protokola koje je Savjet zaključio sa drugim nacionalnim akademijama.

Nakon proglašenja Bosne i Hercgovine nezavisnom državom (1992), ANUBiH postaje nacionalna akademija. Akademija je do sada obnovila i uspostavila naučnu saradnju sa nizom stranih akademija i međunarodnih institucija, među koje spadaju:

 • Austrijska akademija nauka

 • Bugarska akademija nauka

 • Crnogorska akademija nauka i umjtnosti

 • Hrvatska akademija znanosti  i umjetnosti

 • Mađarska akademija nauka

 • Makedonska akademija nauka i umjetnosti

 • Ruska akademija nauka

 • Slovenska akademija znanosti i umjetnosti

 • Turska akademija nauka

 • European Federation of National Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)

 • Euro Mediterranean Academic Network (GID-EMAN)

 • Global Network of Science Academies (IAP)

 • Indian Council of Social Science Research (ICSSR)

 • Inter -University Center (IUC) Dubrovnik

 • Inter-Academy Council of Southeast Europe (IAC SEE)

 • International Council for Science (ICSU)

 • International Union of Academies (IUA)

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…