We have 25 guests and no members online

Javna predavanja u ANUBiH 2020–2015.

2020.

2019.

 • Serija predavanja održanih 21. marta 2019. godine povodom Svjetskog dana šuma:
 • predavanje prof. dr. Osmana Mujezinovića, profesora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Štetno djelovanje potkornjaka i mjere kontrole u šumama Bosne i Hercegovine,
 • predavanje dr. sc. Kenana Zahirovića, direktora Šumarije Vareš: Uticaj gljiva truležnica na iskorištenje i kvalitet proizvedene drvne mase u četinarskim šumama.
 • Predavanje prof. dr. Mirjane Mavrak, profesorice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članice Odbora za pedagoške nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Univerzitetski nastavnik 21. stoljeća između znanstvene i nastavne učinkovitosti. Predavanje je održano 2. aprila 2019. godine.
 • Predavanje mr. sc. Davida Kamhija, profesora Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu: O jeziku sefardskih Jevreja. Predavanje je održano 11. juna 2019. godine.
 • Predavanje prof. dr. Paula Wachtela, profesora ekonomije i akademskog direktora programa Biznis i politička ekonomija na New York University Stern School of Business: Credit Expansion and Central Banking in the 21st Century. Predavanje je održano 12. juna 2019. godine.
 • Predavanje prof. dr. Vlastimila Dlaba, člana Kraljevske akademije nauka Kanade: Glamur kompleksnih brojeva u geometriji i teoriji brojeva. Predavanje je održano 10. septembra 2019. godine.
 • Predavanje prof. dr. Ivana Markešića, profesora na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, naučnog savjetnika u trajnom zvanju na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu i Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, te domaćeg člana ANUBiH: Religijske zajednice u Bosni i Hercegovini i izbori. Predavanje je održano 8. novembra 2019. godine.

2018.

 • Serija predavanja Sistemski pristup nadzoru kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Predavanja su održana 21. februara 2018. godine.
 • akademkinja Senka Mesihović-Dinarević, redovna članica ANUBiH i predsjednica Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH: Osvrt na preporuke međunarodne dobre prakse i aktuelnih dokumenata relevantnih međunarodnih organizacija (SZO) u prevenciji, terapiji i nadzoru KV bolesti;
 • dr. Aida Ramić-Čatak, Zavod za javno zdravstvo FBiH: Intervencije sistemskog pristupa prevencije i nadzora KV bolesti u Federaciji BiH;
 • dr. Zaim Jatić, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu: Uloga i značaj tima obiteljske medicine u nadzoru KV bolesti edukacija i praktična iskustva.
 • Predavanje akademika Petera Komjátha, člana Mađarske akademije nauka:  Primjene teorije skupova na bojenja euklidskih prostora. Predavanje je održano 23. februara 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Adnana Efendića, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u sarajevu i člana Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Etnička homogenizacija BiH: Prosperitet ili siromaštvo. Predavanje je održano 7. marta 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Mihre Taljanović, profesorice radiologije i ortopedske hirurgije, direktorice mišićno-koštanog imaginga Odjela za istraživanje i razvoj medicinskog imaginga Medicinskog fakulteta Univerziteta u Arizoni, Sjedinjene Američke Države i domaće članice ANUBiH: Lakatni zglob - dijagnostika ligamenata i tetiva. Predavanje je održano 5. aprila 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Duška Pavlovića, profesora informacione sigurnosti na Fakultetu informacionih i kompjuterskih nauka Univerziteta na Havajima, Honolulu, USA: Logika provjere i prevare. Predavanje je održano 18. aprila 2018. godine.
 • Predavanje NJ. E. Christiane Hohmann, ambasadorice Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini: Bosna i Hercegovina i približavanje EU – perspektiva i izazov. Predavanje je održano 24. aprila 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Vjekoslava Domljana, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i člana Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: BiH kao zemlja visokog dohotka - Realnost populizma. Predavanje je održano 25. aprila 2018. godine.
 • Javno predavanje akademika Momira Đurovića, redovnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti: Šta čovječanstvo može očekivati u bliskoj budućnosti? Predavanje je održano 8. maja 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Ante Domazeta, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u sarajevu i člana Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Reindustrijalizacija i deindustrijalizacija BiH - mit ili realnost. Predavanje je održano 6. juna 2018. godine.
 • Predavanje akademika Jakše Barbića, redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:  Odgovornost članova uprave društva kapitala za štetu pričinjenu društvu i članovima društva – građansko-pravni apekti i zaštitne mjere. Predavanje je održano 7. juna 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Gordana Srkalovića, direktora kliničkih istraživanja u Centru za kancer Herbert-Herman Bolničkog sistema Edward E. Sparrow, člana Upravnog odbora Medicinske grupe Sparrow (SMG), kliničkog profesora interne medicine Michigan State univerziteta (MSU) i domaćeg člana ANUBiH: Rak (karcinom) pluća: bolest koja se može spriječiti. Predavanje je održano 19. juna 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Nerzuka Ćurka, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u sarajevu i člana Odbora za političke nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Geopolitički poredak suvremenog svijeta i evropska budućnost Bosne i Hercegovine. Predavanje je održano 17. oktobra 2018. godine.

2017.

 • Predavanje prof. dr. Felixa Ungera, predsjednika Evropske akademije nauka i umjetnosti iz Salzburga: Next Europe and the role of the Balkans. Predavanje je održano 16. marta 2017. godine.

 • Predavanje prof. dr. Seada Vojnikovića, profesora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Prašuma Bosne i Hercegovine. Predavanje je održano 21. marta 2017. godine.

 • Predavanje prof. dr. Fikreta Čauševića, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Globalna ekonomska kriza, ekonomska teorija, finansijska globalizacija i (ne)jednakosti u svijetu. Predavanje je održano 11. maja 2017. godine.

 • Predavanje dr. sc. Vlade Azinovića, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i člana Odbora za političke nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Zov rata u Siriji – bosanskohercegovački kontingent stranih boraca. Predavanje je održano 15. maja 2017. godine.

 • Predavanje akademika Stevana Pilipovića, člana Srpske akademije nauka i umetnosti i profesora matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom sadu: O funkcijama i uopštenim funkcijama. Predavanje je održano 19. maja 2017. godine.

 • Predavanje prof. dr. Šerifa Bešlića, specijaliste radiološke dijagnostike: Savremena radiološka dijagnostika tumora pluća. Predavanje je održano 12. oktobra 2017. godine.

 • Javno predavanje prof. dr. Mile Lasića, profesora Filozofskog fakulteta Sveučilišta  u Mostaru: Europska unija između apokalipse i utopije. Predavanje je održano 9. novembra 2017. godine.

2016.

 • Predavanje NJ. E. Heinricha Maurera, ambasadora Švicarske u Bosni i Hercegovini: What is the DNA of Switzerland? Predavanje je održano 26. aprila 2016. godine.

 • Predavanje prof. dr. Roberta Donie, profesora historije na Univerzitetu u Michiganu, USA: A Distant Lense: The History of Bosnia and Herzegovina Through American Eyes. Predavanje je održano 1. decembra 2016. godine.

 • Predavanje prof. dr. Zijada Durakovića, profesora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Kako i zašto čovjek stari – izazovi našeg vremena. Predavanje je održano 28. aprila 2016. godine.

2015.

 • Predavanje Nj. E. Malaya Mishre, ambasadora Republike Indije za Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu: Shifting of focus to India and Asia in the present century. Predavanje je održano 16. marta 2015. godine.

 • Predavanje prof. dr. Siniše Maleševića, profesora sociologije na Univerzitetu College, Dablin, Irska i domaćeg člana ANUBiH: Historijska sociologija i budućnost rata. Predavanje je održano 20. aprila 2015. godine.

 • Predavanje prof. dr. Dubravka Lovrenovića, profesora Filozofksog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dopisnog člana ANUBiH: Dubrovačko-bosanski odnosi u srednjem vijeku. Predavanje je održano 24. aprila 2015. godine.

 • Predavanje prof. dr. Ognjena Bonaccija, profesora Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu: Negativni antropogeni uticaji na režim voda u kršu. Predavanje je održano 29. oktobra 2015. godine.


O B A V J E Š T E NJ E

U toku je procedura za izbor novih članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

U periodu od 8. do 28. novembra 2022. godine, radnim danom od 12 do 14 sati, kandidacioni materijali će biti dostupni na uvid u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bistrik 7, Sarajevo).

Izborna Skupština Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine bit će održana u utorak 20. 12. 2022. godine.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…