Ko je na web-stranici: 71 gostiju i nema prijavljenih članova

Umjetnički projekti - završeni

 1. Organizacija izložbi „Članovi ANUBiH – likovni umjetnici“ (Skoplje, april 2019.) i „Članovi MANU – likovni umjetnici“ (Sarajevo, okrobar 2019) u okviru međunarodne saradnje sa Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti.

 2. Monografija „Članovi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – likovni umjetnici i arhitekti“, urednici Petar Perica Vidić i Ibrahim Krzović

 3. Monografija „Članovi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – likovni umjetnici i arhitekti“, urednici akademik Petar Perica Vidić i Ibrahim Krzović– izdanje na engleskom jeziku

 4. Monografija „Juraj Neidhardt - arhitekt, urbanist, teoretičar, pedagog, publicist“, urednik akademik Petar Perica Vidić

 5. EDICIJA – I, II, III ciklus

Prvi ciklus projekta Edicija:

 1. Eternee (Vječnik) Nedžad Ibrišimović,

 2. Polish Cavalry (Poljska konjica) Marko Vešović,

 3. Plus âgé que le temps (Stariji od vremena) Veselko Koroman,

 4. About Tara (Roman o Tari) Zdenko Lešić,

 5. Natural history of a disease (Istorija bolesti) Tvrtko Kulenović.

Drugi ciklus:

 1. Evergreen Tongue (Zimzeleni jezik) Alija Dubočanin,

 2. Spies (Uhode) Derviš Sušić,

 3. With Shakespeare (Sa Šekspirom) Anastazija Bela Šubić,

 4. Night Council (Noćno vijeće) Dževad Karahasan,

 5. Contes choisis (Izabrane priče) Hajrudin Ramadan.

Treći ciklus:

 1. A dwarf from the forgotten land (Patuljak iz zaboravljene zemlje) Ahmed Hromadžić,

 2. Love drunk summer (Grozdani kikot) Hamza Humo,

 3. Stories of Sarajevo as it once was (Sarajevske pripovijetke) Isak Samokovlija,

 4. Selected poems (Odabrane pjesme) Abdulah Sidran.

Četvrti ciklus

 1. Poetry (Poezija), Slobodan Blagojević

 2. Selected Poetry and Prose (Odabrana poezija i proza), Nikola Šop

 3. The province in the Back End – A fictional cycle from the War (Provoincija u pozadini), Hasan Kikić

 1. Monografija Juraj Neidhardt – Arhitekt, urbanist, teoratičar, pedagog, publicist, autori Ibrahim Krzović i Tomislav Premerl

 1. Reprint knjige Arhitektura Bosne i put u savremeno (Architecture of Bosnia and the Way to Modernity), autori Juraj Neidhardt i Dušan Grabrijan

Voditelj projekta dopisni član ANUBiH Radivoje Mandić

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…