Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja

Misija Centra za koordinaciju medicinskih istraživanja (CKMI) Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH je da u saradnji s naučnicima i naučnim institucijama biomedicinske orijentacije iz zemlje i inostranstva pomaže domaćim istraživačima u pripremi istraživačkih projekata. Na zahtjev istraživača ili njihovih institucija CKMI pruža pomoć pri pisanju, recenziranju i realizaciji naučnoistraživačkih projekata te objavljivanju dobivenih rezultata.

Osim toga, djelatnost CKMI je izdavanje internacionalnog medicinskog časopisa Acta Medica Academica (www.ama.ba) čija vizija je njegovo indeksiranje u indeksnim bazama: Scopus, EMBASE, ScienceCitationIndexExpanded (WebofScience), CurrentContents / Social & BehavioralSciences i CurrentContents / ClinicalMedicine. Misija časopisa je objavljivanje originalnih strogo recenziranih članaka iz područja biomedicine i njihova prezentacija putem stranice časopisa naučnoj javnosti širom svijeta.

CKMI pruža pomoć mladim istraživačima prilikom pripreme njihovih prvih članaka za objavljivanje kada žele rezultate svojih istraživanja objaviti u časopisu Acta Medica Academica u slučaju kada se pojavljuju kao samostalni autori ili u koautorstvu s istraživačima koji također prvi put objavlju svoje članke.


Direktor CKMI: akademik Husref Tahirović
Tehnička sekretarka CKMI: Nerma Tanović, dipl. anglista

Članovi CKMI: akademik Muhidin Hamamdžić, akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić, akademik Slobodan Loga, akademkinja Senka Mesihović-Dinarević, akademik Husref Tahirović, akademik Berislav Topić, akademkinja Mirsada Hukić, akademkinja Ljerka Ostojić i akademik Enver Zerem, porf. dr. Gordan Srkalović, domaći član.


Za pomoć i više informacija o radu Centra svi zainteresovani mogu se obratiti putem e-maila na adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

ili telefonskim putem na broj + 387 33 560 718.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…