Ko je na web-stranici: 39 gostiju i nema prijavljenih članova

Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije

pdf icon  ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA PRVE OTVORENE SJEDNICE CENTRA ZA KONTROLU BOLESTI I GEOZDRAVSTVENE STUDIJE

 

Direktorica Centra: akademkinja Mirsada Hukić

Zbog ogromne štete koju nanosi društvenoj zajednici, nedavna pojava novog koronavirusa našla se u samom vrhu interesa svjetskih medicinskih, ekonomskih i političkih autoriteta i institucija. Koronavirusna bolest 2019 (skraćenica  COVID-19) se brzo širila i zahvatila više kontinenata i veliki broj zemalja, a zbog čega je Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta 2020. godine proglasila pandemiju ove bolesti.

Postojeći sistem nadzora zaraznih i nezaraznih bolesti u Bosni i Hercegovini ima brojne nedostatke. Među najznačajnijim su neujednačen nadzor u različitim dijelovima zemlje, kompletne epidemiološke informacije se ne sakupljaju i ne obrađuju na nivou Bosne i Hercegovine, te su neujednačene preventivne mjere koje se razlikuju u različitim područjima. Dalje, ne rade se jedinstvene biostatističke analize, procjene brzine širenja zaraze u prostoru i vremenu, praćenje efikasnosti pojedinih preventivnih mjera, te kratkoročne i dugoročne prognoze razvoja epidemije. Ne postoji centralizovano niti usklađeno izvještavanje prema zdravstvenim institucijama, različitim nivoima vlasti i građanstvu u Bosni i Hercegovini. Bez posjedovanja tačnih i pravovremenih informacija, donošenje dobrih odluka vezanih za sprečavanje i kontrolu epidemija nije moguće.

Opasnost od nekontrolisanog širenja COVID-19 u Bosni i Hercegovini, složena organizacija javnog zdravstva, te nedostatak političke volje za uspostavom jedinstvenog sistema nadzora i kontrole za cijelu zemlju, motivisali su članove Odbora za mikrobiologiju i srodne discipline da predlože osnivanje istraživačkog Centra za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije (CDC/GHS). Centar je zvanično i osnovan 7. decembra 2020. godine pri Odjeljenju medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Ovaj Centar okuplja i organizuje istraživače iz Bosne i Hercegovine s namjerom da svojim znanjem i stručnošću, kroz istraživanja i razvojne projekte, pomognu institucijama javno-zdravstvenog sistema da spremnije odgovore na ovu i slične situacije u budućnosti.

Dugoročno, ovaj Centar će se razvijati kroz istraživanja unutar raznih oblasti i disciplina okupljenih primarno oko platforme jedinstvenog zdravlja i „geozdravstva“, čija primjena treba stvoriti pretpostavke za efikasnije odgovore na buduće emergentne situacije uzrokovane patogenima, a što u konačnici doprinosi jačanju državne biološke sigurnosti.

Za uspješnu kontrolu epidemija/pandemija uzrokovanih emergentnim patogenima, neophodna su sveobuhvatna istraživanja, kako samog patogena, njegove ekologije, biologije, puteva prenosa, bolesti koju uzrokuje, prevencije i imunizacije, tako i njegovog uticaja na socioekonomske odnose u društvu. Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije će ova istraživanja provoditi kroz svoje sekcije za: zdravstvena istraživanja, prevenciju i kontrolu bolesti, emergentne/reemergentne zoonoze i bioterorizam, te geoprostorna istraživanja i  transdisciplinarna istraživanja.

Program rada Centra će obuhvatiti i virusološka istraživanja i aktivnosti oko realizacije projekta Odbora za mikrobiologiju i srodne discipline „Ekspertni sistem za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja epidemije COVID-19 – Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem“.

U Bosni i Hercegovini nije prepoznat nijedan sistem koji bi na jedinstven način i za cijelu zemlju pružao kvalitetne i blagovremene informacije zdravstvenim institucijama koje učestvuju u rješavanju zdravstvenih problema vezanih za epidemiju COVID-19. Ove informacije su nužne donosiocima odluka o sprovođenju različitih mjera usmjerenih na kontrolu epidemije (nabavka zaštitne opreme, testova, kontrola kretanja stanovništva, ekonomske mjere itd.).

Ekspertni sistem za praćenje i sprečavanje širenja COVID-19 virusa – Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem, koji je kreiran kao istraživački projekat ANUBiH, jedinstven je u Bosni i Hercegovini i široj regiji, te predstavlja originalno autorsko djelo. Namijenjen je naučnicima, ekspertima i profesionalcima iz oblasti zdravstva i drugih relevantnih područja za praćenje i istraživanje epidemijskih pojava. Cilj projekta je da obezbjedi informacije relevantne za epidemiološki nadzor u Bosni i Hercegovini, kao i naučno-istraživačku bazu podataka za druge komplementarne i interdisciplinarne projekte.

Predmet istraživanja je prostorno i vremensko praćenje širenja virusa COVID-19 na prostoru Bosne i Hercegovine kroz:

 • prikupljanje epidemioloških i drugih podataka važnih za praćenje pojave epidemije i njenog širenja,

 • biostatističku analizu brzine širenja i prostorno-vremenske distribucije zaraznih i drugih bolesti,

 • analizu i ocjenu sistema epidemiološkog nadzora, te predlaganje mjera za njegovo poboljšanje,

 • informisanje, izvještavanje i obavještavanje o epidemiološkoj situaciji i evaluaciju djelovanja kontrolnih mjera u cilju donošenja boljih odluka,

 • evaluacija epidemioloških podataka kroz aktivni serološki nadzor i

 • centralizaciju i razmjenu biostatističkih i drugih podataka za istraživačke projekte.

Za realizaciju istraživanja uspostavljeni su: informatičko komunikaciona tehnološka (ICT) infrastruktura, aplikativna platforma, te skupovi podataka i modeli relevantni za praćenje širenja bolesti i biostatističku analizu. Kao dio sistema za epidemiološko obavještavanje, razvijen je geoportal za geovizuelizaciju, komunikaciju, unos i pretraživanje podataka (ELIS geoportal).

Ovaj projekat će se proširiti na komplementarna istraživanja, te programe za edukaciju profesionalaca iz oblasti zdravstva, ali i jedinstvenog zdravlja, što bi pomoglo da se konsekvence postojeće zdravstvene krize ublaže i prevaziđu, te da se iskustva i postignuti rezultati primjene u prevenciji drugih emergentnih pojava.

Za realizaciju planiranih projekata ključnu ulogu ima Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije.

Primarne namjene Centra su: istraživanja iz oblasti zdravstvenih nauka, okoliša te geozdravstva i njihova primjena u kontroli i prevenciji bolesti, te povezivanje kadrovskih i infrastrukturnih potencijala u Bosni i Hercegovini i široj regiji.

Misija Centra je poticati i njegovati transdisciplinarnu naučnu saradnju kako bi se unaprijedilo razumijevanje složenih interakcija između geoprostornog okruženja (uključujući zemlju, vodu, tlo i zrak) i zdravlja, a sa ciljem bolje prevencije i efikasnije kontrole zaraznih i nezaraznih bolesti.

Osnovni ciljevi Centra su:

 • istraživački razvoj i integrisana primjena zdravstvenih, geo-nauka i nauke o okolišu u kontroli bolesti;

 • na istraživanjima zasnovana analiza i predikcija širenja zaraznih i nezaraznih bolesti sa ciljem njihovog praćenja, prevencije i suzbijanja;

 • povezivanje odgovarajućih bosanskohercegovačkih kadrovskih i infrastrukturnih potencijala vezanih za transdisciplinarna istraživanja;

 • uspostava i razvoj naučno istraživačke baze podataka u BiH;

Članovi Centra:

 1. Akademik Muhidin Hamamdžić

 2. Akademkinja Lidija Lincender

 3. Akademkinja Senka Mesihović-Dinarević

 4. Prof. dr. Mirza Ponjavić, IBU, UNTZ, GAUSS, sekretar Centra

 5. Prof. dr. Sead Ahmetagić, UNTZ

 6. Prof. dr. Jurica Arapović, SKBM

 7. Prof. dr. Rusmir Baljić KCUS

 8. Prof. dr. Nermin Salkić, UNTZ

 9. Prof. dr.  Almir Karabegović, UNSA

 10. Prof. dr. Teufik Goletić, UNSA

 11. Prof. dr. Amina Kozarić, KCUS

 12. Prof. dr. Monia Avdić, IBU

 13. Prof. dr. Fatima Numanović, UNTZ NALAZ

 14. Prof. dr. Osman Sinanović, UNTZ

 15. Doc. dr. Maja Travar, UKCRS

 16. Prof. dr. Nijaz Tihić UNTZ

 17. Prof. dr. Selma Uzunović,  INZ

 18. Dr. med. sci. Maja Ostojić, SKBM

 19. Prof. dr. Sead Karakaš, ZZJZ/SBK

 20. Dr. sci. Fadila Serdarević, SST

 21. Dr. med. sci. Enes Šačić, JZU DZ KS

 22. Doc. dr. Emin Tahirović, IUS

 23. Dr. sci. Elvir Ferhatbegović, UNTZ

 24. Softver ing. Enes Hukić, NALAZ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…