Ko je na web-stranici: 30 gostiju i nema prijavljenih članova

Centar za filozofska istraživanja

Direktor Centra: dopisni član Mile Babić

Centar za filozofska istraživanja osnovala je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 1989. godine sa svrhom unapređivanja filozofije i humanističkih znanosti. Za voditelja Centra imenovan je akademik Abdulah Šarčević. Programska orijentacija Centra obuhvatala je sistematska istraživanja središnjih pitanja svjetske filozofije, filozofije nauka: od teorije spoznaje i ontologije do etike, estetike, političke filozofije, socijalnih, duhovnih, odnosno kulturnih znanosti. Predviđeno je obuhvatno istraživanje tradicije filozofske i socijalne misli kao i ukupne kulturne baštine u Bosni i Hercegovini, o čemu su ustanovljeni dugoročni projekti.

Naučne projekte u Centru pratili su redovni simposijumi uz sudjelovanje filozofa iz centara ex-Jugoslavije, kao i inozemnih veoma uglednih filozofa i sociologa. Saopštenja sa simposija objavljivana su kao Posebna izdanja Akademije. Agresivni rat  prekinuo je sistematski utemeljenu djelatnost Centra. Međutim, u toku opsade Sarajeva, članovi Centra akademici Muhamed Filipović i Arif Tanović nastavili su aktivnosti u Centru u drugim uslovima: održavani su okrugli stolovi na teme o slobodi i odgovornosti, nacionalizmu, agresivnom ratu i genocidu i drugi.

U saradnji sa PEN-centrom BiH i Međunarodnim centrom za mir u Akademiji su održani veoma zapaženi i značajni internacionalni simpoziji na teme: Stanja opsade, Destrukcija i tolerancija uz učešće intelektualaca iz više evropskih zemalja. Također, u saradnji sa IMIC-om (Internacionalni međureligijski i interkulturni centar) u Sarajevu je organizovano više interregilijskih dijaloga uz učešće domaćih i inostranih intelektualaca i teologa.  Prevedena je i objavljena „Deklaracija o globalnoj etici“  naspram „Sukoba civilizacija“ (S. Huntington). U organizaciji simposija Centar je sarađivao sa Međunarodnim Forumom „Bosna“ i sa „Soroš“ centrom Pravnog fakulteta u Sarajevu.


Centar za filozofska istraživanja - članovi

dopisni član Mile Babić, direktor Centra za filozofska istraživanja ANUBiH, prof. dr. Enver Halilović, prof. dr. Bernard Harbaš, prof. dr. Tarik Haverić, prof. dr. Aida Hozić, prof. dr. Slavica Juka, prof. dr. Nijaz Ibrulj, prof. dr. Emina Kečo Isaković, prof. dr. Ivo Komšić, prof. dr. Marijan Krivak, prof. dr. Senadin Lavić, prof. dr. Asim Mujkić


 

  • Najveći dio aktivnosti Centra za filozofska istraživanja odvija se kroz izdavanje časopisa „Dijalog“ koji pokriva područja filozofije i društvene teorije. 

    Naši donatori kojima se ovim putom zahvaljujemo su: Fondacija za izdavaštvo/nakladništvo FBiH, Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke te Ministarstvo za kulturu i sport Kantona Sarajevo. Zahvaljujući ovim institucijama omogućeno je štampanje časopisa.


POZIV AUTORIMA

POZIV  ZA  DOSTAVLJANJE  RADOVA   |   UPUTSTVA  AUTORIMA

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…