Ko je na web-stranici: 54 gostiju i nema prijavljenih članova

Odjeljenje tehničkih nauka

U Odjeljenju tehničkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine djeluju naučnici koji se bave mehanikom čvrstog i deformabilnog tijela, mehanikom fluida, termodinamikom, automatizacijom i upravljanjem, mehatronikom, geomehanikom, geologijom i teorijom grafova te mašinskim, elektrotehničkim, građevinskim, rudarskim i informaciono-komunikacionim tehnologijama. U sastavu Odjeljenja tehničkih nauka nalazi se i Centar za sistemska istraživanja. Odjeljenje čini šest redovnih i tri dopisna člana. Članovi Odjeljenja tehničkih nauka su: akademik Ejup Ganić, akademik Kemal Hanjalić, akademik Enver Mandžić, akademik Zijo Pašić, akademkinja Branislava Peruničić, akademik Asif Šabanović, dopisni član Elvis Ahmetović, dopisni član Isak Karabegović i dopisni član Izet Smajević.


Redovni članovi (akademici)

Ejup Ganić   |   Kemal Hanjalić   |   Enver Mandžić (sekretar Odjeljenja)

Zijo Pašić   |   Branislava Peruničić   |   Asif Šabanović

Dopisni članovi

Elvis Ahmetović   |   Isak Karabegović   |   Izet Smajević


Centri

Centar za sistemska istraživanja


 Odbori

Odbor za mehatroniku - članovi   |   Odbor za energiju, energetiku i okoliš - članovi i saopštenja

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…