Odjeljenje humanističkih nauka

Odjeljenje humanističkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okuplja naučnike iz oblasti filozofije, historije, teorije i historije književnosti i lingvistike, učestvujući u projektima i organizaciji naučnih skupova iz ovih znanstvenih oblasti. Kao stalne organizacione jedinice u sastavu Odjeljenja djeluju Centar za balkanološka ispitivanja, koji je prošle godine obilježio pedesetogodišnjicu svog izuzetno uspješnog rada, Centar za filozofska istraživanja, koji obavlja i funkciju redakcije časopisa Dijalog, i Centar za leksikologiju i leksikografiju, unutar kojeg je pokrenut rad na međunarodnom projektu Općeslavenski lingvidtički atlas. U okviru Odjeljenja djeluje i Odbor za istorijske nauke. Članstvo Odjeljenja humanističkih nauka trenutno čini deset redovnih i jedan dopisni član. Članovi Odjeljenja su: akademik Esad Duraković, akademik Serafin Hrkać, akademik Dževad Juzbašić, akademik Juraj Martinović, akademik Abdulah Šarčević, dopisni član Mile Babić, Dopisni član Blagoje Govedarica, dopisni član Senahid Halilović i dopisna članica Marina Katnić-Bakaršić.


Redovni članovi (akademici)

Esad Duraković  |  Serafin Hrkać   |   Dževad Juzbašić

Juraj Martinović  |  Abdulah Šarčević

Dopisni članovi

Mile Babić   |   Blagoje Govedarica   |   Senahid Halilović   |   Marina Katnić-Bakaršić 


Centri

Centar za balkanološka ispitivanja   |   Centar za filozofska istraživanja   |   Centar za leksikologiju i leksikografiju


Odbori

Odbor za istorijske nauke - članovi   |   Odbor za filozofske nauke - članovi

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…