Ko je na web-stranici: 51 gostiju i nema prijavljenih članova

Odbor za edukaciju i scientometriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima

Publikovanje naučnih istraživanja u naučnim časopisima predstavlja temeljni način diseminacije naučnih saznanja, ali i najrelevantniji parametar za akademsko napredovanje naučnika. Zadnjih godina, čak i decenija, akademsko napredovanje i pristup fondovima koji suportiraju naučnoistraživački rad jako je uslovljeno znanstvenom produkcijom naučnika kao i naučnih i akademskih institucija. Ovo je dovelo do dramatičnog povećanja interesa za evaluaciju i rangiranje naučnika i akademskih institucija. Uprkos izvjesnim diskrepancama, opšte je prihvaćeno da su naučni impact faktor (WoS) i ukupan broj citiranja svih članaka objavljenih u naučnom časopisu, najrelevantniji parametri značaja časopisa. Međutim, značaj naučne kontribucije naučnika mnogo je komplikovanije evaluirati i vrijednost njihove naučne produkcije ne može se direktno izraziti značajem časopisa u kojima su njihovi članci objavljeni. Jer, naučni IF časopisa određuje se kao prosječna vrijednost, izračunata na  osnovu broja citiranja svih članaka objavljenih u tom časopisu, što ne izražava nužno vrijednost svakog  pojedinačnog  članka.  Broj  citiranja  konkretnog  članka,  kao  relevantna  mjera vrijednosti toga članka, ima ograničenje jer traži preveliku vremensku distancu i favorizuje starije članke slične kvalitete. S druge strane, doprinos svih autora u znanstvenom članku najčešće nije podjednak.

Bosna i Hercegovina je zemlja u periodu tranzicije, sa kompleksnim vezama između politike i akademske zajednice koje imaju snažan negativni uticaj na rad akademske zajednice. Nemogućnost implementacije međunarodno priznatih kriterija u procesu sticanja akademskih i naučnih titula krucijalan su problem akademske zajednice u našoj zemlji. Ovo je dovelo do inflacije akademskih i naučnih titula - što nije praćeno adekvatnom naučnom produkcijom.

Akademska zajednica u našoj zemlji nalazi se u kontradiktornoj i skoro apsurdnoj situaciji - da ima veliki broj naučnika i mizernu naučnu produkciju. Često se tvrdi kako naši naučnici imaju zavidan kvalitet, ali ne mogu producirati znanstvena istraživanja, jer su materijalni resursi, usmjereni na nauku, vrlo skromni. Međutim, to je samo dio istine, jer  je neadekvatna edukacija i nedostatak znanja mnogo veći problem od nedostatka sredstava. Također, bez uvođenja  i  apliciranja  međunarodno  priznatih  naučnih  kriterija  u  evaluaciji  naučnih dostignuća i  koordinacije akademskog napredovanja u  skladu  sa  ovim  kriterijima,  čak  i trenutačne mizerne investicije u nauku su u biti beskorisno trošenje novca poreznih obaveznika. Česte kritike usmjerene na nedostatke međunarodnih kriterija prisutne u našoj akademskoj zajednici i tvrdnje da ni međunarodni kriteriji nisu perfektni, su samo izgovori koji opravdavaju i održavaju status quo.

Prepoznavajući važnost problema i potrebe da ANUBiH doprinese unapređenju edukacije i povećanju znanstvene produkcije, te implentaciji internacionalno priznatih scientometrijskih parametara u evaluaciji i rangiranju znanstvenika, OMN predlaže da se u okviru rada Odjeljenja formira „Odbor za edukaciju i scientometriju u biomedicinskim istraživanjima“.

Navedene zadatke Odbor bi sprovodio kroz organizovanje edukacija iz informatike i metodologije u oblasti biomedicinskih naučnih istraživanja. Ti zadaci bili bi organizovani u sklopu radionica i seminara kao i edukativnih istraživačkih projekata po tipu sistematskih review-a i metaanaliza. Za te projekte, pokušat će se obezbjediti saradnja s relevantnim univerzitetima i medicinskim fakultetima u našoj zemlji i inostranstvu kao i s novoformiranim Odjeljenjem Hrvatskog centra Cochrane collaboration u Mostaru.

Istovremeno, Odbor će pokušati da angažuje sve resurse unutar ANUBiH, ali i široj akademskoj zajednici u pokušaju implementacije relevantnih znanstvenih kriterija u evaluaciji naučnog rada i sticanja akademskih titula. U okviru seminara i edukacija, Odbor će analizirati sve relevantne internacionalne scientometrijske skorove i indekse, procijeniti mogućnosti njihove implementacije u našim akademskim zajednicama, te pokušati doprinijeti njihovom unapređenju. Rezultate svojih znanstvenih istraživanja Odbor će publicirati u relevantnim internacionalnim znanstvenim časopisima i  znanstvenom časopisu OMN-a „Acta  Medica Academica“.

U Odbor  treba  uključiti  eminentne  naučnike  iz  gore  navedenih  oblasti,  koji  će  sačiniti strategiju i program rada Odbora OMN, a koji će tijesno sarađivati sa drugim Odjeljenjima u okviru ANUBiH, univerzitetima u BiH i inostranstvu kao i ministarstvima i drugim tijelima zaduženim za oblast nauke i visokog obrazovanja na nivou države i entiteta.

Odbor za edukaciju i scientometriju u biomedicinskim istraživanjima OMN će organizovati naučne skupove, simpozijume, radionice i kongrese, na kojim će se razmjenjivati iskustva, te na osnovu toga modelirati svoj program rada.

Predsjednik Odbora: akademik Enver Zerem

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…