Ko je na web-stranici: 25 gostiju i nema prijavljenih članova

Naučnoistraživački/istraživačko razvojni projekti - završeni

 1. Strategija djelovanja ANUBiH u periodu od 2015. do 2020. godine (ANUBiH – akademik Miloš Trifković)

 2. Zadržavanje mladih u KS – analiza determinanti i prijedlog strateških mjera – (Centar za sistemska istraživanja – akademik Muris Čičić)

 3. Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini (Centar za sistemska istraživanja – akademik Miloš Trifković)

 4. Emigracije u Evropsku uniju: Bosna i Hercegovina (Centar za sistemska istraživanja – akademik Muris Čičić)

 5. Metoda i tehnika benchmarkinga pravnih lica u Bosni i Hercegovini (Centar za sistemska istraživanja – akademik Božidar Matić)

 6. Lične zabilješke generala Oskara Potioreka (Odjeljenje humanističkih nauka – akademik Dževad Juzbašić)

 7. Sarajevo – grad i regija u vremenu i prostoru 2030. (Odjeljenje društvenih nauka – akademik Mirko Pejanović)

 8. Demografske i etničke promjene u Bosni i Hercegovini (ODN – akademik Cvitković)

 9. Religija u raljama politike (Odjeljenje društvenih nauka – akademik Ivan Cvitković)

 10. Genetski diverzitet i ekologija Sandfly (Pappataci) virusa u Hercegovini (Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline – akademkinja Mirsada Hukić)

 11. Fizička, mentalna aktivnost, posebnosti prehrane i kvalitete života osoba starije dobi (Odbor za gerijatriju i gerontologiju – akademkinja Ljerka Ostojić)

 12. Antimikrobna i imunomodulatorna aktivnost odabranih biljnih vrsta prostora Bosne i Hercegovine: mogućnosti i perspektive (Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline u saradnji sa Zavodom za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje-NALAZ – akademkinja Mirsada Hukić)

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…