Kontakti

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Bistrik 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 33 560 700 ; Fax. +387 33 560 703, +387 33 560 735, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SEKRETARIJAT AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Sekretar Sekretarijata

mr. sc. Amra Avdagić, tel: +387 33 560-712, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


KABINET PREDSJEDNIKA

Tanja Bašagić, tel: +387 33 560-701, +387 33 560-704, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


INFORMATIČKA PODRŠKA

tel. +387 33 560-731


SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE

Naida Nišić, tel: 560-710, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   |   Naida Avdagić-Hamzić, tel: 560-715, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Edina Pačo, tel: +387 33 560-714, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SLUŽBA ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE

Anesa Švraka, tel: +387 33 560-709, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  |  Nusreta Hajrić, tel: +387 33 560-709, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SLUŽBA PODRŠKE ODJELJENJIMA I CENTRIMA

Izdavačka djelatnost / Odbor za izdavačku djelatnost

Irma Grebović-Muratović, tel: +387 33 560-721, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  |  Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 


MEĐUNARODNA SARADNJA

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


MEĐUNARODNI PROJEKTI

Dina Masnik-Ćulahović, tel: +387 33 560 729, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722 ; e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za sociološke nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za pedagoške nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za pravne nauke

Naida Avdagić-Hamzić, tel: +387 33 560-715

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odbor za ekonomske nauke

Anesa Švraka, tel: +387 33 560-709

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Odbor za političke nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za sistemska istraživanja

Amina Huković Đelilović, tel: +387 33 560 728

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODJELJENJE HUMANISTIČKIH NAUKA

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Centar za balkanološka ispitivanja

Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Centar za filozofska istraživanja

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Centar za leksikologiju i leksikografiju 

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za filozofiju

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za istorijske nauke

Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE MEDICINSKIH NAUKA

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

 

 Odbor za kardiovaskularnu patologiju

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

 Odbor za maligna oboljenja

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA

Dina Masnik-Ćulahović, tel: +387 33 560-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za istraživanje i održivi razvoj krša

tel: +387 33 560-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODJELJENJE TEHNIČKIH NAUKA

Amina Huković-Đelilović, tel: 033 560 728, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODJELJENJE UMJETNOSTI

Irma Grebović-Muratović, +387 33 560 721, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BIBLIOTEKA

mr. sc. Minela Đelmo, tel: +387 33 560-727, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Amina Huković-Đelilović, tel: +387 33 560-728, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Odbor za biblioteku i dokumentaciju

mr. sc. Minela Đelmo, tel: +387 33 560-727, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ARHIV

Đenan Hadžimehmedagić, tel: +387 33 560-731, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SLUŽBA ZA POMOĆNE – TEHNIČKE POSLOVE

Vedad Karalić, tel: +387 33 560-700   |   Dragan Tomić, tel: +387 33 560-732

Franjo Maltar, tel: +387 33 560-732, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Hasudin Salkić   |   Edina Bešić   |   Branka Marković   |   Slađana Pervan

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…