Ko je na web-stranici: 56 gostiju i nema prijavljenih članova

Kontakti

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Bistrik 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 33 560 700 ; Fax. +387 33 560 703, +387 33 560 735, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SEKRETARIJAT AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Sekretar Sekretarijata

mr. sc. Amra Avdagić, tel: +387 33 560-712, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


KABINET PREDSJEDNIKA

Tanja Bašagić, tel: +387 33 560-701, +387 33 560-704, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


INFORMATIČKA PODRŠKA

Eldin Hodžić

tel. +387 33 560-730, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE

Naida Nišić, tel: 560-710, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.   |   Naida Avdagić-Hamzić, tel: 560-715, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Edina Pačo, tel: +387 33 560-714, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SLUŽBA ZA EKONOMSKO – FINANSIJSKE POSLOVE

Anesa Švraka, tel: +387 33 560-709, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  |  Nusreta Hajrić, tel: +387 33 560-709, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SLUŽBA PODRŠKE ODJELJENJIMA I CENTRIMA

Izdavačka djelatnost / Odbor za izdavačku djelatnost

Irma Grebović-Muratović, tel: +387 33 560-721, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  |  Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 


MEĐUNARODNA SARADNJA

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


MEĐUNARODNI PROJEKTI

Dina Masnik-Ćulahović, tel: +387 33 560 729, email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722 ; e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave

Sabina Vejzagic, tel: +387 33 560-719, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za sistemska istraživanja

Amina Huković Đelilović, tel: +387 33 560 728, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za sociološke nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za pedagoške nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za pravne nauke

Naida Avdagić-Hamzić, tel: +387 33 560-715

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odbor za ekonomske nauke

Anesa Švraka, tel: +387 33 560-709

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Odbor za političke nauke

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

ODJELJENJE HUMANISTIČKIH NAUKA

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Centar za balkanološka ispitivanja

Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Centar za filozofska istraživanja

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Centar za leksikologiju i leksikografiju 

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za filozofiju

Belinda Milanović, tel: +387 33 560-722

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odbor za istorijske nauke

Sabina Vejzagić, tel: +387 33 560-719

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


ODJELJENJE MEDICINSKIH NAUKA

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Odbor za kardiovaskularnu patologiju

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

 Odbor za maligna oboljenja

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718

Odbor za gerijatriju i gerontologiju

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima

Nerma Tanović, tel: +387 33 560-718, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

ODJELJENJE PRIRODNIH I MATEMATIČKIH NAUKA

Dina Masnik-Ćulahović, tel: +387 33 560-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za istraživanje i održivi razvoj krša

tel: +387 33 560-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za demografsku genetiku

tel: +387 33 560-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odbor za prirodne resurse

tel: +387 33 560-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODJELJENJE TEHNIČKIH NAUKA

Amina Huković-Đelilović, tel: 033 560 728, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za sistemska istraživanja

Amina Huković Đelilović, tel: +387 33 560 728, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odbor za mehatroniku

Amina Huković-Đelilović, tel: 033 560 728, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odbor za energiju, energetiku i okoliš

Amina Huković-Đelilović, tel: 033 560 728, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ODJELJENJE UMJETNOSTI

Irma Grebović-Muratović, +387 33 560 721, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BIBLIOTEKA

mr. sc. Minela Đelmo, tel: +387 33 560-727, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Amina Huković-Đelilović, tel: +387 33 560-728, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Odbor za biblioteku i dokumentaciju

mr. sc. Minela Đelmo, tel: +387 33 560-727, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ARHIV

Tel: +387 33 560-729, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


SLUŽBA ZA POMOĆNE – TEHNIČKE POSLOVE

Vedad Karalić, tel: +387 33 560-700, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 Dragan Tomić, tel: +387 33 560-732, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Hasudin Salkić   |   Edina Bešić   |   Branka Marković   |   Slađana Pervan

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…