Ko je na web-stranici: 67 gostiju i nema prijavljenih članova

Projekat "Pedagoški i andragoški izazovi u kontekstu kućne izolacije djece do 18 godina u vrijeme pandemije COVID-19" - PAKID (Pedagoško-andragoški izazovi kućne izolacije djece)

Voditeljica projekta: Akademkinja Adila Pašalić Kreso

Tim projekta: članovi Odbora za pedagoške nauke ANUBiH

Projekt pod nazivom Pedagoški i andragoški izazovi u kontekstu kućne izolacije djece do 18 godina u vrijeme pandemije COVID-19 potaknut je pandemijskom situacijom, ali će imati dugoročni značaj. Pandemijska situacija kao situacija nove krize sa kojom se suočavaju i djeca i odrasli u BiH ima neke zajedničke karakteristike sa drugim prethodno proživljenim krizama, (ratni sukob i razaranja, izbjeglištvo, poplave, zemljotresi) ali i brojne osobitosti koje donose jedno novo, nepoznato iskustvo života, odgoja, obrazovanja i školovanja. Globalna opasnost COVID-19 donosi lokalnu interpretaciju iste prijetnje.

Predmet istraživanja:

Projekt podrazumijeva organiziranje i implementaciju istraživanja čiji je predmet proučavanja sveobuhvatna znanstvena analiza i procjena odgojno-obrazovne realnosti koja je izmijenjena zbog krizne, naglo nametnute epidemiološke situacije (COVID-19 sa svojim pretpostavljenim i stvarnim posljedicama po čovjekovo zdravlje je neka vrsta nezavisne varijable, varijable konteksta, dok je odgojno-obrazovna realnost varijabla u promjeni, zavisna varijabla).

Projekt će se odvijati u tri etape. Prva je etapa razvoja istraživačkog dizajna, gdje dolazi do izražaja rad u timu na teorijskim i metodološkim usaglašavanjima, te stvaranju mogućnosti za terensko istraživanje. Druga etapa odnosi se na istraživanje u više različitih regija (kantona) BiH na tri razine obrazovanja: predškolskom, osnovnoškolskom i srednješkolskom, a u fokusu su djeca, njihovi roditelji i nastavnici. Treća etapa pripada evaluaciji procesa, pisanju izvještaja i publiciranju rezultata istraživanja.

Projekt o kojem je ovdje riječ treba razumijevati kao  početni proces dugoročnog praćenja efekata krize COVID19. To je dio ambicioznijeg istraživačkog zahvata koji nije samo transferzalne, već longitudinalne prirode: istinski efekti mogu biti jasniji tek kroz nekoliko godina (najmanje 5) jer se istraživanjem želi uhvatiti fenomen u promjeni, za šta je potrebno vrijeme.

Istraživanje kombinira kvantitativni i kvalitativni pristup, s posebnim hermeneutičkim uklonom. Istraživačka pitanja i hipoteze postavljaju se u kontekstu individue (dijete, roditelj, nastavnik), institucije (obitelj, škola) i kulturne zajednice (različitosti s obzirom na sociodemografske, geografske i druge karakteristike članova uzorka), a početni popis indikatora je predstavljen na posebnoj tablici.

Cilj projekta:

Osnovni cilj ovog istraživanja je višeslojno sagledavanje pedagoško-andragoških implikacija (pozitivnih i negativnih efekata) promjene u obrazovnoj i odgojnoj paradigmi  izazvane obrazovnim alternacijama u pretakanju tradicionalnih nastavnih i didaktičkih aktivnosti  u svijet digitaliziranog života i on-line učenja i školovanja

Osnovno istraživačko pitanje glasi: koje posljedice po neometan razvoj i proces učenja djece i mladih donosi zahtjev za fizičkom izolacijom i smanjenjem kretanja, te dokidanje kontakta licem-u-lice koji je zamijenjen digitalnom komunikacijom?

Značaj projekta:

Projekt ima višestruki značaj kao što će imati i ostvareni rezultati istraživanja.  Društveni značaj istraživanja ogleda se u istraživačkoj nakani propitivanja spremnosti djece, roditelja i nastavnika za odgovorno ponašanje ne samo u sferi zaštite osobnog zdravlja ili u sferi akademskih postignuća, već i u stvaranju radnih navika, izgradnji socijalnih vještina u digitaliziranom svijetu komunikacije, razvoju locusa kontrole i voditeljskih sposobnosti djece i odraslih. Rezultati istraživanja će direktno doprinijeti povećanju povjerenja u čovjeka kao odgovornog bića koje svoju odgovornost gradi u skladu s dobi i socijalnom ulogom. Povjerenje u snage djeteta, roditelja i nastavnika da se samoroganiziraju i ko-kreairaju radni prostor koji zatim nude na uvid prosvjetnim autoritetima, mijenja i ukupnu paradigmu upravljanja obrazovanjem.

Projekt je namijenjen afirmiranju profesionalnog otvaranja prema novoj konceptualizaciji obrazovanja u kojoj kontrola i inspekcija, zabrana i kazna bivaju zamijenjene samokontrolom i disciplinom, slobodom i odgovornošću. Time bi se u BiH otvorili putovi nadilaženja inspekcijskog obrazovnog nadzora i njegove pretvorbe u supervizijsku potporu nastavnicima i roditeljima kao autentičnim učiteljima djece i mladih. Vjerujemo da se ovim istraživanjem mogu dokučiti i pozitivni učinci krize COVID19 i dati smjernice za odgojno-obrazovnu proaktivnost svakog zainteresiranog pojedinca, građanske skupine ili prosvjetnih autoriteta.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…