Ko je na web-stranici: 62 gostiju i nema prijavljenih članova

Petar Perica Vidić

frapetar

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Petar Perica Vidić, svećenik, slikar, građanin Sarajeva rođen je 1938. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Sarajevu, a klasičnu gimnaziju u Visokom. Studij filozofije i teologije završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Radio je u ateljeu akademskog slikara Gabrijela Jurkića 1962. godine, a u ateljeu akademskog slikara Stane Kregara u Ljubljani 1965. i 1966. godine.

U ljeto 1966. odlazi u Beč gdje pohađa Akademiju likovnih umjetnosti, grafički odsjek, u klasi profesora Maxa Melchera. Od 1970. predavao je Likovnu umjetnost, a kasnije i Povijest umjetnosti na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Vršio je mnoge dužnosti u svojoj zajednici.

Bio je na studijskim putovanjima i u Njemačkoj, Italiji, Švicarskoj, Mađarskoj, bivšoj Čehoslovačkoj, Engleskoj, Izraelu, Grčkoj, Francuskoj, Holandiji, Belgiji i dr.

Izlagao je više puta na zajedničkim izložbama. Imao je brojne samostalne izložbe u zemlji i inozemstvu, između ostalih u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Dubrovniku, Osijeku, Podgorici, Münchenu, Beču, Gracu, Frankfurtu, Pečuhu, Budimpešti, Parizu, itd.

Nagrade i priznanja: 1995. Veliki Dobrotvor, HKD Napredak, Sarajevo; 1996. Velika plaketa HKD Napredak, Sarajevo; 1997. Povelja za posebne zasluge HDZU, Sarajevo; 2000. Zakladnik HKD Napredak, Sarajevo; 2003. Palio di Ferrara, Italija; 2004. Zlatna Povelja Matice hrvatske Sarajevo; 2006. Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva, Sarajevo; 2011. Priznanje pape Benedikta XVI za cjelokupan rad i doprinos crkvi; 2019. Povelja Matice hrvatske za dugogodišnji rad i afirmaciju i istovremeno je imenovan počasnim predsjednikom Ogranka Matice hrvatske u Sarajevu; 2018. posebna Povelja zahvalnosti predsjednika Matice hrvatske iz Zagreba za iznimno uspješan rad na ostvarivanju programa Matice hrvatske. Ova povelja mu je dodijeljena prigodom navršavanja 80 godina života kada se povukao s rukovodećih funkcija. Tu je i priznanje udruženja Zelene beretke za njegov doprinos u obrani Bosne i Hercegovine kao i izbor za počasnog člana Hrvatskog pogrebnog društva Sveti Anto za savjete i donacije tijekom rata.

Član je mnogih društava: U Ogranku Matice hrvatske u Sarajevu djeluje dugi niz godina, od čega je punih osamnaest godina, od 2000. do 2018. godine, bio na njegovom čelu kao predsjednik. Istovremeno je bio i članom Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu. U godinama koje je proveo na čelu Ogranka Matice u Sarajevu pokrenuo je brojne aktivnosti. Uspio je da postane tradicionalno organiziranje jednomjesečne manifestacije Dani Matice hrvatske u Sarajevu. Svake godine u listopadu ili studenome bi se održavale izložbe likovnih radova učenika osnovnih škola, koncerti zborova sarajevskih gimnazija, književni susreti srednjoškolaca, gostovanja kulturnih djelatnika iz Bosne i Hercegovine ili Hrvatske i predstavljanje Matičinih izdanja. U okviru izdavačke djelatnosti Ogranka Matice hrvatske u Sarajevu je i kapitalna edicija Hrvatska književnost u BiH. Jedan je od utemeljitelja Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost sa sjedištem u Sarajevu. Društvo je osnovano tijekom rata i neprekidno djeluje do danas. Redovni je član Hrvatskog kulturnog društva Napredak od prvih dana obnove djelovanja. Bio je aktivno uključen u rad Društva i duže vremena članom Središnjice.

Slijedi i višegodišnji angažman u Udruženju Fondeko. Dugo je vremena bio članom Upravnog odbora Fondeko svijeta kao i uredništva toga lista. Bio je još u upravnim odborima Gradske galerije Collegium Artisticum i Katoličkog školskog centra Sv. Josip u Sarajevu.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje književnosti i umjetnosti (kasnije Odjeljenje umjetnosti) izabran je 1995, a za redovnog 2005. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…