Ko je na web-stranici: 20 gostiju i nema prijavljenih članova

Dževad Karahasan

karahasan 1

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Dževad Karahasan rođen je 1953. godine u Duvnu. Diplomirao je komparatistiku i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, doktorirao tezom Dramaturski modeli u Glembajevskom ciklusu Miroslava Krleže. Uređivao je reviju Odjek i časopis Izraz u Sarajevu. Radio je kao dramaturg u teatrima u Zenici, Salzburgu i Sarajevu. Predavao je na univerzitetima u Sarajevu, Salzburgu, Göttingenu, Berlinu, Baselu, Grazu.

Objavio je: romane Istočni diwan, Šahrijarov prsten, Sara i Serafina, Noćno vijeće, Što pepeo priča; knjige pripovjedaka Kraljevske legende, Izvještaji iz tamnog vilajeta, Kuća za umorne; knjige eseja O jeziku i strahu, Dnevnik selidbe, Knjiga vrtova, Die Schatten der Städte; drame Kralju ipak ne sviđa se gluma, Misionari, Koncert ptica. Knjige su mu prevedene na dvadeset jezika.

Njegov rad je više puta nagrađen, i to: Nagrada Veselin Masleša za knjigu godine (1981), Nagrada Željezare Sisak za roman godine (1989), Nagrada franjevačke provincije Bosna Srebrena za rad povodom obilježavanja 700 godina prisutnosti franjevaca u Bosni (1991), Nagrada Charles Veillon za najbolju knjigu eseja objavljenu tokom jedne godine u Evropi (1994), Nagrada Bruno Kreisky (1995), Nagrada za interkulturni dijalog Forli (1998), Knjižna nagrada sajma knjiga Leipzig za evropsko razumijevanje (2004), Nagrada za srednjoevropsku književnost Vilenica (2010), Medalja Heinrich Heine (2012), Goetheova medalja (2012), Nagrada 25. novembar (2016), Nagrada Franz Nabl (2018), Nagrada Jeanette Schocken (2019), Goetheova nagrada (2020). Univerzitet u Baselu dodijelio mu je počasni doktorat.

Član je Njemačke akademije za jezik i književnost.

Za domaćeg člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjeljenja umjetnosti izabran je 2008. godine. Godine 2012. izabran je za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje umjetnosti, a za redovnog 2018.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…