Ko je na web-stranici: 44 gostiju i nema prijavljenih članova

Asif Šabanović

asif

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Asif Šabanović rođen je 1946. godine u Uvorićima, Visoko. Srednju školu (gimnazija) završio je u Visokom 1965. godine. Diplomirao 1970, magistriao 1975. i odbranio doktorsku disertaciju 1979. godine, sve na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Od 1970. do 1991. godine radio u Energoinvestu – Institut za automatiku i računarske nauke (IRCA). Od 1973. do 1991. godine radio u dopunskom radnom odnosu na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u Sarajevu u zvanjima asistenta, predavača, docenta, vanrednog profesora i od 1989. redovnog profesora. U 1991. godini zasnovao je stalni radni odnos na ETF-u u Sarajevu. U 1974. godini boravio je u Institutu za probleme upravljanja (IAT) AN SSSR, Moskva. Od 1983–1985. boravio kao gostujući profesor na California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, CA, USA. U 1987. boravio kao Research Fellow na Tokyo University, Tokyo. Od 1991. i 1992. godine boravio je u zvanju Hitachi Chair Professor na Keio University, Yokohama Japan, a 1992. i 1993. radio kao redovni profesor na Yamaguchi University, Ube, Japan. Krajem 1993. izabran je za rukovodioca odjeljenja CAD/CAM Robotics u TÜBİTAK – Marmara Research Centre, Kocaeli, Turska u kojem je s prekidima radio do 1999. Od 1994. je radio u B.H. Engineering Co. i u dopunskom odnosu na Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul i Kocaeli Üniversitesi, Izmit, Turska. U 1999. godini izabran je za redovnog profesora na Sabancı University, Istanbul, Turska na kome u punom radnom odnosu ostaje do 2015, a poslije toga je na istom univerzitetu angažovan u zvanju emeritus profesora. U periodu 1995–2011. radio je u dopunskom radnom odnosu na ETF-u, Sarajevo. Tokom 2008–2009. boravio je na Keio University, Japan kao Research Fellow in GCOE programu. U 2014. je izabran za profesora emeritusa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, a 2019. za profesora emeritus na Univerzitetu u Sarajevu.

Dobio je Dvadesetsedmojulsku nagradu za doprinos razvoju energetske elektronike. The Elginkan Vakfı 10. Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri – Teknoloji Dalında i ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2017 year Group Technology Award, dobio je kao član Sabancı University tima za projekat Tissue Ablation by Bubbles.

Oblasti njegovog stručnog i naučnog djelovanja su: sistemi upravljanja s posebnim akcentom na nelinerne sisteme, energetska elektronika, mehatronika, robotika, upravljani elektromotorni pogoni, mikro-nano sistemi, haptički sistemi, upravljanje u elektroenergetskom sistemu, sistemi daljinskog upravljanja (cyber-physical sistemi).

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje tehničkih nauka izabran je 2012, a za redovnog 2018. godine. Od 2021. godine je generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…