Ko je na web-stranici: 33 gostiju i nema prijavljenih članova

Dejan Milošević

dejan milosevic 1

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIOGRAPHY  |  BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY

 

Dejan Milošević rođen je 1959. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za fiziku, diplomirao je 1981. Postdiplomski studij teorijske fizike završio je na Fizičkom fakultetu Prirodno-matematičkih fakulteta u Beogradu, gdje je magistrirao 1986. i doktorirao 1990. godine.

U periodu 1982–1984. radio je kao asistent na Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Od 1984. do 1998. kao istraživač u Centru za istraživanje i razvoj preduzeća Zrak, Sarajevo, radio je na razvoju kompjuterskih programa za optički dizajn, te razvoju optičkih, laserskih i termovizijskih uređaja.

Godine 1991. izabran je u zvanje docenta na Odsjeku za preciznu mehaniku i optiku Mašinskog fakulteta u Sarajevu.

Na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izabran je u zvanje vanrednog (1998) i redovnog (2004) profesora za oblast Teorijska fizika. Od 2001. šef je Katedre za atomsku, molekularnu i optičku fiziku. Od 2013. do 2019. bio je voditelj doktorskog studija na Odsjeku za fiziku, a od 2011. do 2016. prodekan za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta. Od 2017. do 2023. bio je predsjedavajući Savjeta za nauku i umjetnost, a od 2017. je član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu. Od 2018. je član Znanstvenog savjeta Instituta za fiziku iz Zagreba.

Njegov naučno-istraživački rad je iz oblasti teorijske atomske, molekularne i optičke fizike. Pionir je u oblasti interakcije jakog laserskog polja i atoma i atonauci.

Među studijskim boravcima izdvajaju se oni u: Laboratoire de Physique Atomique et Moléculaire Université Catholique de Louvain, Belgija (11 mjeseci u periodu 1995–1997), Institute for Theoretical Physics, University of Innsbruck, Austrija (6 mjeseci tokom 1997. i 1998), Department of Physics and Astronomy, The University of Nebraska, Lincoln, SAD (1 godina u toku 1998. i 1999), Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeit-Spektroskopie, Berlin, Njemačka (14 mjeseci tokom 1999-2000, po 1 mjesec godišnje 2001–2008, 2017, 2019, 2022, 2023), Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing, Kina (3 sedmice 2019).

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu oformio je naučno-istraživačku grupu mladih istraživača Samophys. U okviru te grupe odbranjeno je sedam doktorskih teza. U toku 2011. u Sarajevu je organizovao jubilarnu 20-tu međunarodnu naučnu konferenciju iz laserske fizike LPHYS’11 na kojoj je učestvovalo 400 naučnika iz 43 zemlje.

Dobitnik je više nagrada i priznanja: 1981 – Zlatna značka Ognjen Prica i Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, 1999–2000 – Alexander von Humboldt stipendija, 2001–2008 – VolkswagenStiftung, 2009 – Nagrada Univerziteta u Sarajevu za najuspješnijeg profesora u 2008/09. godini, 2011 – Pojedinačna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja, 2016 – Plaketa za ostvarene izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu, dodijeljena povodom 56 godina kontinuiranog rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 2018 – Plaketa Kantona Sarajevo za izuzetan doprinos razvoju nauke i obrazovanja u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini, kao i za naučna postignuća u teorijskoj fizici, 2018 – Nagrada u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu za 2017. godinu, 2018 – Georg Forster Research Award, Alexander von Humboldt fondacija, 2019 – Medalja Univerziteta u Sarajevu, 2023 – Fellow Member of Optica [ranije OSA - Optical Society of America (Američko optičko društvo)] za seminalne doprinose teoriji interakcije lasera i materije i atosekundnoj nauci, i za napredak u naučnoj edukaciji u Bosni i Hercegovini.

Član je Američkog fizičkog društva (doživotni), Američkog optičkog društva, Društva fizičara u BiH, Hrvatskog društva za znanost i umjetnosti i Evropske akademije nauka i umjetnosti.

Recenzent je za 60 međunarodnih časopisa  i naučne agencije U.S. Department of Energy, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Special Research Program Austria, Aarhus Institute for Advances Study, Israel Science Foundation. 2017. godine dobio je nagradu: Outstanding Reviewer Awards 2017 – izabran je za recenzenta godine u britanskom časopisu Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 2023. godine izabran je za istaknutog recenzenta Američkog fizičkog društva.

Prema bazi podataka Web of Science Core Collection (02. 11. 2023.), objavio je 222 rada koja su citirana 9459 puta (h-indeks 52). Koautor je radova u najprestižnijim časopisima kao što su Science, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, Physical Review Letters (11 radova).

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka izabran je 2008, a za redovnog 2012. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…