Ko je na web-stranici: 50 gostiju i nema prijavljenih članova

Enver Zerem

zerem

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Enver Zerem rođen je 1953. godine u Glodnici, Jablanica. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Tuzli i Sveučilištu u Mostaru, te na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Aktuelni je koordinator internističkih disciplina u Kantonalnoj bolnici Dr. Safet Mujić u Mostaru.

Specijalista je interne medicine za oblast gastroenterologije tako da su njegove naučne aktivnosti vezane pretežno za tu oblast. Većina objavljenih radova rezultat je njegove dugogodišnje kliničke prakse i praktičnog rada iz oblasti interventne ultrasonografije i pankreatologije. Danas se svrstava u grupu najrenomiranijih eksperata za oblasti interventne ultrasonografije i pankreatologije u ovom dijelu Evrope. Osnivač je i dugogodišnji voditelj interventne ultrasonografije u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla koje je Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva iz 2011. godine postalo Federalni referalni centar za interventne procedure u pankreatično bilijarnom traktu pod kontrolom ultrazvuka.

Kao direktor za naučnoistrazivački rad i edukaciju u Univeritetskom kliničkom centru u Tuzli (2007−2018), voditelj Vijeća doktorskog studija na Medicinskom fakultetu u Tuzli (2012−2017) i voditelj kolegija klinička istraživanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Tuzli (2010−2011), dao je značajan doprinos u podizanju mladog naučnog kadra. Bio je i predsjednik Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli (2012−2016 ) i prodekan za klinički dio nastave na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (2002−2004).

Član je uređivačkog odbora uglednih međunarodnih časopisa indeksiranih u bazi Current Contents/Clinical Medicine World Journal of Gastroenterology i World Journal of Clinical Case Reports. Također je član editorijal borda uglednih međunarodnih časopisa Journal of Pancreas, Pancreatic Diseases and Therapy i Journal of Gastroenterology and Hepatology Research, te domaćih naučnih časopisa Acta Medica Academica, Scripta Medica i Acta Medica Saliniana. Recenzent je više članaka za časopise koji su zastupljeni u Current Contentsu, a stalni je recenzent CC časopisa European Radiology, World Journal Gastroenterology i Annals of Saudi Medicine, te više časopisa citiranih u bazi SCI. Bio je recenzent u postupku vrednovanja sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Zadru i gost profesor na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta u Osijeku. Član je Evropskog udruženja za primjenu ultrazvuka u medicini i biologiji i član Američkog udruženja radiologa. Također, član je grupe za donošenje novog konsensuza za izmjenu Atlantske klasifikacije o procjeni težine bolesti akutnog pankreatitisa. Dobitnik je Plakete Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru (2021).

Objavio je oko 200 članaka od kojih je 72 objavljeno u časopisima citiranim u bazi Carent Contents, 88 u časopisima citiranim u WoS i 118 članaka u bazi PUBMED/MEDLINE. Do danas (16. 3. 2021) članci su mu citirani 2331 puta u bazi Google Scholar i 1270 puta u bazi Scopus. Objavljeni članci su uglavnom iz oblasti gastroenterologije i scientimetrije. Voditelj je projekta Uticaj pandemije COVID-19 na naučnu produkciju, citiranost naučnika i rangiranje univerziteta u Bosni i Hercegovini koje je finansijski podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje medicinskih nauka izabran je 2012, a za redovnog 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…