Ko je na web-stranici: 56 gostiju i nema prijavljenih članova

Ljerka Ostojić

ljerka

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Ljerka Ostojić rođena je 1956. godine u Mostaru, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završila je u Sarajevu 1980. godine, gdje je 1983. položila i stručni ispit. Postdiplomski studij prirodnih znanosti smjer biomedicina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu pohađala je od 1981. do 1983. godine. Magistarski rad odbranila je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine. Doktorsku dizertaciju odbranila je 1989. godine u Banjoj Luci.

Od 1980. do 1981. radila je kao asistentica na lnstitutu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu; od 1981. do 1989. bila je asistentica u Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci; od 1989. do 1991. docentica je u Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci; od 1997. do 2004. izvanredna je profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od 2004. godine redovita je profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilista u Mostaru; od 2009. voditeljica doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru; od 2009. voditeljica kolegija u postdiplomskom studiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu; od 2012. redovita profesorica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Uveliko je doprinijela oblasti anatomije integriranjem najnovijih spoznaja iz te oblasti u nastavu i znanstveni rad. Njeni radovi i spoznaje iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije našli su praktičnu primjenu u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Objavila je brojne knjige, udžbenike, poglavlja u knjigama i članke u časopisima i zbornicima, a najistaknutije djelo je Anatomija čovjeka koje je doživjelo tri izdanja.

Funkcije koje je obavljala: pročelnica Katedre za anatomiju i prodekanica za financije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (1989–1991); pročelnica Katedre za anatomiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (1997–); prodekanica za nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2000–2007); pročelnica Katedre za Funkcionalnu anatomiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu (2000–); dekanica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2007–2013); rektorica Sveučilišta u Mostaru (2013–2017); predsjednica Matice hrvatske Mostar (2014–); zamjenica predsjednika Savjeta za nauku FMON (2016–); članica izdavačkog savjeta časopisa Acta Medica Academica; predsjednica Vijeća za znanost MVP BiH (2020–). Odgovorna je urednica časopisa za kulturu, znanost i društvena pitanja Motrišta.

Dobitnica je mnogih nagrada i priznanja.

Za dopisnu članicu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje medicinskih nauka izabrana je 2012, a za redovnu 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…