Ko je na web-stranici: 72 gostiju i nema prijavljenih članova

Senka Mesihović-Dinarević

20230119 SenkaMD1

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Senka Mesihović-Dinarević rođena je 1958. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu i muzičku školu. Maturantica je generacije Prve gimnazije u Sarajevu. Diplomirala je kao studentica generacije na Medicinskom fakultetu 1982. godine. Dobitnica je nagrade Dr. Bogdan Zimonjić i Zlatne značke Hasan Brkić. Od 1982. do 2016. godine radi na Pedijatrijskoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Od 2016. godine zaposlena je na Poliklinici Eurofarm Sarajevo kao subspecijalista dječije kardiologije. Postdiplomski studij završila je 1985. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je iste godine i magistrirala. Specijalizirala je pedijatriju 1988. godine, a subspecijalizaciju iz dječije kardiologije obavlja u Sarajevu, Beogradu i Londonu. Na Medicinskom fakultetu 1989. godine izabrana je za asistenticu na predmetu Pedijatrija. Doktorirala je u Sarajevu 1991. godine. Docentica je na predmetu Pedijatrija Medicinskog fakulteta u Sarajevu od 1997. godine, a vanredna profesorica na istom predmetu od 2001. godine. Za redovnu profesoricu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetu Pedijatrija izabrana je 2006. godine. Redovna profesorica je na predmetu Pedijatrija 2016. godine Sveučilište u Mostaru.

Godine 1994. postala je redovna članica Evropskog udruženja pedijatara kardiologa (AEPC), a 1995. godine članica Britanskog udruženja pedijatara kardiologa (BPCA). U toku 1995–1996. godine predavala je Dječiju ehokardiografiju na Postdiplomskom studiju kardiologije u Royal Brompton Hospital u Londonu. Od 1995. do 2011. godine, predavala je Dječiju kardiologiju na Postdiplomskom studiju u Londonu-Membership Royal Collage of Physicinas (MRCP). Za direktoricu Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo izabrana je 2003. godine kada je postala i šefica Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i predsjednica Pedijatrijskog edukativnog centra Sarajevo (PECS). Direktorica je Discipline za zdravlje djeteta KCU Sarajevo: Pedijatrijska klinika i Klinika za dječiju hirurgiju od 2011. do 2016, a od 2014. do 2016. godine i direktorica Discipline za zaštitu zdravlja žene i djeteta koja uključuje i Ginekološko-akušersku kliniku UKC Sarajevo. Konsultantica je pedijatarica-kardiologinja pri Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) Engleska od 1997. godine.

Od 1998. predsjednica je pedijatrijsko-kardiološke sekcije BiH. Tokom 1999. godine kao gostujuća profesorica predavala je Dječiju kardiologiju u Bergamu-International Heart School J. W. Kriklin, a 2000. godine u Švedskoj-Univerzitet u Lundu, potom u Beču-AKH Univerzitetska klinika, kao i u Hrvatskoj, Beogradu, Ljubljani, Istanbulu Veneciji, Lisabonu, Granadi, Antaliji i dr. Tokom 2016. godine je pozivna predavačica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 2000. godine članica je Evropskog Udruženja kardiologa (FESC), a od 2006. godine i članica Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Od 2009. predsjednica je Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH-a.

Dobitnica je priznanja: Liga humanista za 2010. godinu, za Pedijatrijsku kliniku KCU Sarajevo: Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 2007. godinu, kao i Internacionalne nagrade European Society for Quality Research 2012 (Rim) i 2013 (London), a 2016. dobija Priznanje na 7. Kongresu kardiologa i angiologa BiH, Mostar za naučni i ekspertni razvoj kardiologije u Bosni i Hercegovini.

2014. godine je dobila Počasni Doktorat of Letters Internacionalnog biografskog centra za pedijatrijsku kardiologiju, Cambridge, Engleska.

Organizatorica je Internacionalne naučne konferencije (2012) ispred ANUBiH-a pri InterUniverzitetskom Centru u Dubrovniku Perspektive u dječijoj kardiologiji sa Univerzitetima u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, kao i mnogih drugih internacionalnih simpozija i konferencija. Članica je Udruženja ljekara Bosne i Hercegovine, a od 2016. godine je redovna članica Evropske akademije nauka i umjetnosti. Od 2017. godine redovna je profesorica Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Objavila preko 543 rada u domaćim i stranim medicinskim časopisima uključujući i 16 knjiga, uz brojne recenzije indeksiranih radova, knjiga, publikacija i CD kao i mentorstva diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji u zemlji i inostranstvu. Izlagala je na brojnim domaćim i svjetskim skupovima. Citirana je preko 218 puta na ICI Web of Sciencu – ISI Web of Knowledge, index basis scopus 235.

Za dopisnu članicu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabrana je u Odjeljenje medicinskih nauka 2008, a za redovnu 2012. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…