Ko je na web-stranici: 95 gostiju i nema prijavljenih članova

Muhidin Hamamdžić

hamam

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Muhidin Hamamdžić rođen je 1936. godine u Sarajevu. U Sarajevu je završio Drugu mušku gimnaziju 1954. i Veterinarski fakultet 1960. godine.

Kao gostujući saradnik u istraživanju boravio je na Klinici za unutrašnje bolesti i Institutu za patološku fiziologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U dva navrata boravio je u Institutu za fiziologiju Medicinskog fakulteta Wisconsin, Milwaukee, USA prvi put tri mjeseca, kao gostujući saradnik u istraživanju, a drugi put godinu dana, kao stipendista Fulbrightovog programa.

Od 1961. do 1996, od zvanja asistenta pa do redovnog profesora na predmetu Animalna fiziologija, radi na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Sada je u statusu profesora emeritusa na istom fakultetu. Učesnik je u postdiplomskoj nastavi na više fakulteta Sarajevskog i drugih univerziteta u zemlji.

Doktorsku tezu odbranio je 1971. na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. U toku radnog angažmana na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu obavljao je funkciju prodekana, dekana i predsjednika Savjeta.

Od 2000. do 2005. bio je gradonačelnik Sarajeva.

1982. dobio je Specijalnu plaketu Univerziteta u Sarajevu za ukupni doprinos u razvoju Univerziteta u Sarajevu, a 1986. nagradu Veselin Masleša za uspjehe u pedagoškom i naučnom radu.

Glavni i odgovorni urednik časopisa Veterinaria bio je od 1978. do 1986. te od 2006. do 2010. godine.

Orijentacija u istraživanju: mehanizmi djelovanja insulina, transport kroz staničnu membranu, patofiziologija hemoragičkog šoka, fiziologija probave u preživača.

Veći istraživački projekti: 1976–1978 Implantacija fetalnog pankreasa u pasa sa eksperimentalno izazvanim dijabetesom; 1977–1979. Ispitivanje efekata implantacije fetalnog pankreasa na evoluciju eksperimentalno izazvanog dijabetesa u pasa; 1980–1983. Ispitivanje funkcionalnih i morfoloških vaskularnih promjena u eksperimentalnom dijabetesu pasa; 1982–1985. Ispitivanje stanja tkivne perfuzije u različitim fazama posthemoragijske hipotenzije i mogućnosti njenog poboljšanja u cilju odlaganja pojave ireverzibilnih promjena; 1986–1990. Etiopatogenetska istraživanja neuro i angiopatskih promjena u eksperimentalnom dijabetesu; 1988–1992. Probavni i resorptivni kapaciteti digestivnog trakta preživača; 1997. Efekat opijatnih peptida na regulaciju alfa-adrenergičnih receptora u prednjoj mezenterijalnoj arteriji kunića; 2001–2003. Ispitivanje genetskih markera (polimorfizam proteina krvi) i kariotipa kod bosanskohercegovačkog brdskog konja.

Autor ili koautor je više od 140 objavljenih radova. Kao koautor objavio je prijevod s engleskog jezika jednog udžbenika animalne fiziologije te kao autor ili kao koautor tri udžbenika animalne fiziologije, jedan za srednju školu poljoprivredno-stočarskog usmjerenja i dva za studente Veterinarskog i Poljoprivrednog fakulteta.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je u Odjeljenje medicinskih nauka 1995, a za redovnog 2005. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…