Ko je na web-stranici: 39 gostiju i nema prijavljenih članova

Miloš Trifković

MT

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Miloš Trifković rođen je 1939. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1962. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu magistrirao je na smjeru Privredno pravo 1969. godine, a doktorirao 1971. Godine 1964. izabran je za asistenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za predmet Privredno pravo, a za redovnog profesora na istom predmetu 1981. godine. Također, predavao je Međunarodno privredno pravo. Profesor emeritus je Univerziteta u Sarajevu od 2014. godine.

Tokom akademske 1970–1971 godine boravio je na School of Law, University of California Berkeley, SAD. U periodu 1974–1978, uspostavio je i rukovodio Institutom za privredno pravo i sociologiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 1979. do 1981. godine bio je prodekan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U periodu 1979–2004 više puta je boravio na Max – Planck – Insitut fuer Geistiges Eigentum u Münchenu, B.R.D., u ukupnom trajanju od dvije godine. U periodu 1988–1991. uspostavio je i rukovodio Centrom za međunarodno poslovno pravo Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Godine 1989. osnovao je Agenciju za istraživanje i konzalting u privredi te je bio direktor iste do 2006. godine. Od 1992. do 2001. godine bio je pravni savjetnik i član Komisije BiH za sukcesiju bivše SFRJ. Godine 2001. državna vlada imenovala ga je na čelo bosanskohercegovačke delegacije u finalnim pregovorima o sukcesiji u Beču. Bio je i savjetnik ministra trgovine Vlade FBiH 1995. i 1996. godine.

Godine 1997. Oxford University, Velika Britanija, ponudio mu je jednomjesečni boravak na ovome univerzitetu. U periodu 1999–2005. kreirao je i vodio predmet Evropsko poslovno pravo na Interdisciplinarnom postdiplomskom studiju Univerziteta u Sarajevu. Godine 1999. osnovao je Centar za međunarodnu saradnju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i rukovodio je istim do 2000. godine. Naredne dvije godine proveo je kao rukovodilac Odjela za izdavačku djelatnost pri istoj instituciji.

U periodu 2002–2004. bio je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nakon odlaska u penziju do 2006. godine, bio je dekan MBA programa na Sarajevo Graduate School of Business (SGSB) pod vodstvom University of Delaware, SAD, gdje je predavao predmet Poslovna etika od 2005. do 2010. godine. Godine 2008. godine imenovan je za redovnog profesora i dekana Pravnog fakulteta Otvorenog univerziteta APEIRON, Travnik, a potom na Fakultetu pravnih nauka, Sveučilišta Vitez, Vitez.

Autor je šest monografija, 13 udžbenika, koautor je četiri stručne knjige, te je dao doprinos u još četiri knjige. Objavio je 85 članaka u stručnim časopisima, 40 unosa u polju prava u dvije enciklopedije, te je proveo 65 stručnih naučno-istraživačkih projekata i preko 140 značajnih konsultantskih projekata.

Član je dvije međunarodne akademije – Evropske akademije nauka i umjetnosti (EASA) i Svjetske akademije nauka i umjetnosti (WAAS).

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka izabran je 2008, a za redovnog 2012. godine. Bio je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 2014. do 2020. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…