Ko je na web-stranici: 22 gostiju i nema prijavljenih članova

Ivan Cvitković

cvitkovic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Ivan Cvitković, sociolog religije, sveučilišni profesor rođen je 1945. godine u mjestu Cim kraj Mostara. Učiteljsku školu završio u Mostaru (1964), studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1967), magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (1974), doktorat socioloških znanosti stekao na Fakultetu za sociologiju, novinarstvo i političke znanosti u Ljubljani tezom Marksistička misao i religija (1978). Jedno vrijeme bavio se i političkim radom. Bio je sekretar predsjedništva CK SK BiH (1987–1989).

Za asistenta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu biran 1972. Od 1980. do 1986. docent. Od 1986. do 1989. izvanredni profesor. Od 1989. do 2013. redoviti profesor na predmetima Sociologija religije, Sociologija spoznaje i morala te Religije suvremenoga svijeta. Od 2014. godine profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu. Radio i u Institutu za proučavanje nacionalnih odnosa od 1989. do 1990. godine.

Redoviti član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost. Radove objavljivao u mnogim časopisima kao što su LicaOdjekDijalogPregledMostPolitička misaoOkoNaši razglediNaše temeProsvjetni listSveskeGradinaTemeReligija i tolerancija, itd. Bio član redakcija Lica (Sarajevo), Porodica i dijete (Sarajevo), Opredjeljenja (Sarajevo), Etos (Sarajevo), Radovi (Sarajevo). U redakciji je međunarodnog časopisa Religija i tolerancija (Novi Sad), Diskursi: društvo, religija, kultura (Sarajevo), Balkan Science Review (Štip, Makedonija), Balkanske sinteze (Niš). Sudjelovao u edukaciji znanstvenih kadrova, pored Sarajevskog univerziteta, na Sveučilištima u Zagrebu, Beogradu, Mostaru, Tuzli. Predavač na ljetnim školama BOŠ (Beograd), surađivao na projektima Göethe instituta Sarajevo, organizacije Konrad Adenauer Sarajevo i Svjetske religije za mir Sarajevo.

Bio u rukovodstvu Sociološkog društva BiH, Udruženja za politologiju BiH, Foruma za međuetničke odnose (Beograd). Obavljao dužnost predsjednika Naučnog vijeća Instituta za nacionalne odnose. Obavljao dužnost predsjednika Naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka (2008–2011). Obavljao dužnost akademskog direktora Religijskih studija pri Univerzitetu u Sarajevu. Dobitnik nagrade Fakulteta političkih nauka za doprinos razvoju kulture religijâ (2006). Dobitnik priznanja najbolji nastavnik Fakulteta političkih nauka za 2007. godinu dodijeljenog od Univerziteta u Sarajevu.

Skici za portret YU sociologa religije (JUNIR, Niš, 2008), uvršten među deset odabranih. Sekretar Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH.

Do kraja 2020. godine obnašao je dužnosti zamjenika sekretara i sekretara Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH. Predsjedavao Odborom za sociološke nauke pri Odjeljenu društvenih nauka ANUBiH od njegova osnivanja do kraja 2020. godine. Član je Savjeta časopisa Dijalog kao i član Znanstvenog savjeta časopisa НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, serija Социология и управление. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka izabran je 2008, a za redovitog 2012. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…