Preminuli članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

REDOVNI ČLANOVI (AKADEMICI)
B

Babić Anto  (1899 - 1974) / Odjeljenje društvenih nauka   |   Bać Josip  (1902 - 1985) / Odjeljenje tehničkih nauka  

Bajraktarević Mahmut  (1909 - 1985) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka   |   Barić Henrik  (1888 - 1957) / Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka

 Begić Midhat  (1911 - 1983) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Benac Alojz  (1914 - 1992) / Odjeljenje društvenih nauka

Berberović Ljubomir (1933 - 2019) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka   |   Brkić Ibro  (1901 - 1989) / Odjeljenje medicinskih nauka

Brkić Sead  (1927 - 1994) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Butozan Vaso  (1902 - 1974) / Odjeljenje medicinskih nauka

C

Ciglar Marko  (1911 - 1998) / Odjeljenje medicinskih nauka

Č

Čamo Edhem  (1909 - 1996) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Čavka Vladimir (1900-1984) / Odjeljenje medicinskih nauka

Čović Borivoj  (1927 - 1995) / Odjeljenje društvenih nauka

Ć

Ćemerlić Hamdija (1905-1990) / Odjeljenje društvenih nauka   |   Ćirić Milivoje  (1923 - 1989) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Ćosić Dragomir (1896-1977) / Odjeljenje privredno-terhničkih nauka

D

Deželić, Mladen (1900-1989) / Odjeljenje privredno tehničkih nauka   |   Dimitrijević Vojo  (1910 - 1981) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Doleček Vlatko (1939-2016) / Odjeljenje tehničkih nauka

Đ

Đurđev Branislav  (1908 - 1993) / Odjeljenje društvenih nauka

F

Filipović Milenko  (1902 - 1969) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Filipović Nedim  (1915 - 1984) / Odjeljenje društvenih nauka

Finci Jahiel  (1911 - 1977) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Fukarek Pavle  (1912 - 1983) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

G

Gaon Jakob  (1914 - 1995) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Grin Ernest  (1899 - 1976) / Odjeljenje medicinskih nauka

Grujić-Vasić Jela  (1923 - 2009) / Odjeljenje medicinskih nauka

H

Hadžibeganović Avdo  (1921 - 1994) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Hadžiomerović Hasan  (1924-1989) / Odjeljenje društvenih nauka

Hadžiselimović Hajrudin  (1914 - 1981) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Hahamović Julije (1897 - 1990) / Odjeljenje tehničkih nauka

Huković Seid  (1925 - 2001) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Humo Hamza (1895 - 1970) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

J

Jeremić Risto  (1869 - 1952) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Ježić Josip  (1899 - 1981) / Odjeljenje medicinskih nauka

Jovanović Radoslav  (1906 - 1985) / Odjeljenje tehničkih nauka

K

Kadić Muhamed  (1906 - 1983) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Kapetanović Kemal  (1921 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka

Kapidžić Osmanagić Hanifa (1935 - 2019) / Odjeljenje humanističkih nauka  |  Karamehmedović Muhamed (1924 - 2008) / Odjeljenje humanističkih nauka

Konjhodžić Faruk  (1936 - 2007) / Odjeljenje medicinskih nauka  |  Kostić Milivoje  (1883 - 1974) / Odjeljenje medicinskih nauka

Kovačević Blagoje  (1900 - 1959) / Odjeljenje medicinskih nauka  |  Kreševljaković Hamdija  (1888 - 1959) / Odjeljenje društvenih nauka

Krneta Slavica (1927 - 2010)  / Odjeljenje društvenih nauka  |  Krsmanović Dušan  (1908 - 1974) / Odjeljenje tehničkih nauka

Kućanski Boško (1931 - 2016) / Odjeljenje umjetnosti  |  Kulenović Tvrtko (1935 - 2019) / Odjeljenje humanističkih nauka

L

Lekić Alija  (1940 - 2009) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Lešić Zdenko (1934-2018) / Odjeljenje humanističkih nauka

Lovrenović Stjepan  (1908 - 1988) / Odjeljenje društvenih nauka

LJ

Ljolje Krunoslav  (1928 - 2003) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

M

Maksimović Dušan (1915 - 1978) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka   |   Mandić Petar (1927 - 1999) / Odjeljenje društvenih nauka

Maravić Manojlo (1919 - 2000) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Marković Tihomil (1919 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka

Matić Božidar (1937 - 2016) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Milin Radivoj (1912 - 1996) / Odjeljenje medicinskih nauka

Milošević Vlado (1901 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Misirlić Bekir (1931 - 2002) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Mujezinović Ismet (1907 - 1984) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

N

Nazečić Salko (1904 - 1970) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Neidhardt Juraj (1901 - 1979) / Odjeljenje tehničkih nauka

Nikulin Aleksandar (1926 - 2005) / Odjeljenje medicinskih nauka

O

Oljača Mladen (1926 - 1994) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Ožegović Ladislav(1921 - 2011) / Odjeljenje medicinskih nauka

P

Premec Vladimir (1939-2018) / Odjeljenje humanističkih nauka   |   Pujić Zdravko (1932 - 2005) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

R

Ramić Affan (1932 - 2015) / Odjeljenje umjetnosti   |   Redžić Enver (1915 - 2009) / Odjeljenje humanističkih nauka

Redžić Husref (1919 - 1984) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Redžić Sulejman (1954 - 2013) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Rezaković Džemal (1920 - 2004) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Riđanović Muhamed (1930 - 1983) / Odjeljenje tehničkih nauka

Rihtman Cvjetko (1902 - 1989) / Odjeljenje za umjetnost   |   Romanić Teodor (1926 - 2019) / Odjeljenje umjetnosti

S

Sarač Dževad (1932 - 2018) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Sarajlić Izet (1930 - 2002) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Sarvan Milivoje (1896 - 1978) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Selimović Meša (1910 - 1982) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Serdarević Hišam (1917 - 1986) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Sergejevski Dimitrije (1886 - 1965) / Odjeljenje društvenih nauka

Sijarić Ćamil (1913 - 1989) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Soklić Ivan (1917 - 2004) / Odjeljenje tehničkih nauka

Spaić Vojislav (1910 - 1986) / Odjeljenje društvenih nauka   |   Stanković Dragomir (1919 - 1999) / Odjeljenje medicinskih nauka

Stern Pavao (1913 - 1976) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Sućeska Avdo (1927 - 2001) / Odjeljenje društvenih nauka

Sušić Derviš (1925 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Š

 Šarić Taib (1934 - 2019) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka)  |   Šamić Midhat (1907 - 1990) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Šeremet Ivo (1900 - 1991) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Šimić Srećko (1929 - 2011) / Odjeljenje medicinskih nauka

Šoljan Tonko (1907 - 1980) / Odjeljenje privredno tehničkih nauka  |  Štraus Ivan (1928-2018) / Odjeljenje umjetnosti

T

Tanović Arif (1925 - 2010) / Odjeljenje humanističkih nauka   |   Tihi Boris (1938-2017) / Odjeljenje društvenih nauka 

Todorović Mica (1900 - 1981) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Trubelja Fabijan (1927 - 2007) / Odjeljenje tehničkih nauka

Trumić Aleksander (1908 - 1988) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

U

Uhlik Rade  (1899 - 1991) / Odjeljenje društvenih nauka   |   Usčuplić Midhat (1933 - 2011) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

V

Vajzović Fikret (1928 - 2017) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka   |   Varadin Miroslav (1917 - 1999) / Odjeljenje medicinskih nauka

Vlahinić Mihovil (1926-2015) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka   |   Vuković Jovan (1905 - 1979) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Vuković Tihomir (1933 - 1989) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Z

Zaimović Mehmed (1938 - 2011) / Odjeljenje za umjetnost   |   Zdanovski Nikola (1895 - 1973) / Odjeljenje tehničkih nauka

Zec Nedo (1899 - 1971) / Odjeljenje medicinskih nauka   |   Zimonjić Svetozar (1928 - 1999) / Odjeljenje tehničkih nauka

Ž

Žarković Grujica (1915 - 2010) / Odjeljenje medicinskih nauka

 

DOPISNI ČLANOVI

Džinić Miralem (1918 - 1984) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Đ

Đurović Dušan (1901 - 1993) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

F

Focht Ivan (1927 - 1992) / Odjeljenje društvenih nauka

G

Gregorič Teodor (1911 - 1974) / Odjeljenje tehničkih nauka

H

Hromadžić Ahmet (1923 - 2003) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

I

Ibrišimović Nedžad (1940 - 2011) / Odjeljenje za umjetnost

J

Janković Živorad (1924 - 1990) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Jokanović Vlado (1898 - 1968) / Odjeljenje istorijsko filoloških nauka

K

Kamarić Mustafa (1906 - 1973) / Odjeljenje društvenih nauka  |  Kapidžić Hamdija (1904 - 1974) / Odjeljenje društvenih nauka

Kecmanović Dušan (1942-2014) / Odjeljenje medicinskih nauka   |  Kecmanović Ilija  (1902 - 1975) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Komadina Vojin (1933 - 1997) / Odjeljenje za književnost i umjetnost  |  Kovač Nikola (1936 - 2007) / Odjeljenje humanističkih nauka

L

Leovac Slavko (1929 - 2000) / Odjeljenje za književnost i umjetnost   |   Lešić Josip (1929 - 1993) / Odjeljenje za književnost i umjetnost

Lovrenović Dubravko (1956-2017) / Odjeljenje humanističkih nauka

M

Malić Dragomir (1913 - 1979) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Martić Branislav (1923 - 1985) / Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka

Mikulec Stjepan (1916 - 1978) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Milanković Bogdan (1884 - 1966) / Odjeljenje istorijskih i filoloških nauka

Milić Svetislav (1923 - 1973) / Odjeljenje tehničkih nauka

P

Pšorn Vladimir (1921 – 1993) / Odjeljenje medicinskih nauka

R

Ramović Mehmed (1924 - 1997) / Odjeljenje tehničkih nauka   |   Rukavina Jakov (1905 - 1978) / Odjeljenje medicinskih nauka

S

Sarajlić Ešref (1923 - 1980) / Odjeljenje medicinskih nauka

Š

Šunjić Marko (1927 - 1998) / Odjeljenje društvenih nauka

V

Vasić Milan (1928 - 2003) / Odjeljenje društvenih nauka   |   Verbič Branislav (1937-2011) / Odjeljenje tehničkih nauka

 

DOMAĆI I INOSTRANI ČLANOVI (VAN RADNOG SASTAVA)
A

Afgan Naim   |   Ajello Libero   |   Apostolski Mihajlo   |   Augustinčić Antun

B

Bajčetić Branko   |   Begović Mehmed   |   Bernik Stane   |   Bezlaj France

Bošković Đorđe   |   Brozović Dalibor   |   Budimir Milan

Č

Čubrilović Vaso

Č

Ćirković Sima   |   Ćopić Branko

D

Danon Oskar   |   Dinić Mihailo

Đ

Đonlagić Mehmedalija

E

Emelyanov Stanislav V.

F

Finci Eli   |   Filipovski Gjorgji   |   Fisković Cvito

G

Gafurovič - Gafurov Bobodžan   |   Garašanin Milutin   |   Gligorić Velibor   |   Grdenić Drago

Grafenauer Bogo   |   Graziosi Paolo   |   Gušić Branimir   |   Gvozdenović Nedeljko

H

Haselsteiner Horst   |   Heidegger Wolf Gerhard

J

Jakac Božidar   |   Jurković Ivan

K

Kanazir Dušan   |   Katičić Radoslav   |   Kecmanović Dušan   |   Kogoj Franjo

Koneski Blaže  |  Konstantinović Radomir   |   Kovač Mirko   |   Krleža Miroslav

Kuhelj Anton   |   Kulenović Skender   |   Kurepa Đuro

L

Lazarević Đorđe

M

Matvejević Predrag   |   Mekuli Esad   |   Milčinski Janez   |   Miller Harry

N

Novak Grga

O

Oklješa Božidar

P

Padovan Ivo   |   Palavestra Predrag   |   Papo Isidor   |   Pavićević Branko

Peco Asim   |   Pejović Danilo   |   Perić Veselin   |   Petruševski Mihailo

Polenaković Haralampije   |   Prelog Vladimir

R

Rendić-Miočević Duje

S

Samardžić Radovan   |   Savić Pavle   |   Sirotković Jakov   |   Sokolov Vladimir E.

Stanković Siniša   |   Stieber Zdislav   |   Stevanović Petar  |   Suić Mate

Š

Šejndlin Aleksandr E.

T

Todorović Kosta

V

Vetters Herman   |   Vidmar Josip   |   von Euler Ulf Svante   |   Vučković Radovan

W

Wolf Konrad

Ž

Žeželj Branko

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…