Ko je na web-stranici: 33 gostiju i nema prijavljenih članova

Rešid Hafizović

resid hafizovic web

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Rešid Hafizović je rođen 1956. godine u Potočarima kod Srebrenice. Osnovno obrazovanje završio je u Potočarima kod Srebrenice, potom srednju teološku školu Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu.  Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 1981. godine.

 Po završetku studija na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 1981. godine biva odmah uposlen na istom Fakultetu kao asistent na predmetima za Islamsku dogmatiku i Uporedne religije. Prošao je svu redovnu proceduru proizvođenja u viša akademska zvanja od asistenta, predavača, docenta, vanrednog i redovnog profesora. Proizveo je, u svojstvu mentora, desetine diplomanata, masterovaca i doktora nauka.

Postdiplomski studij je završio u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 1989., a na Filozofskom fakultetu Sarajevskog univerziteta doktorirao 1993. na temu: "Filozofsko-teološko učenje o Logosu u djelu Muhyiddin Ibn 'Arabija".

Svoja kasnija usavršavanja je realizirao na Institute Catholique u Parizu (1990.), Oxford Center for Islamic Studies (1995.) u Oxfordu, New York State University (1998.) u New Yorku kao polaznik Fullbright Programme u oblasti History of American Religions. Od 2006. godine Rešid Hafizović je član Iranske akademije znanosti – odsjek za Islamsku filozofiju i sufizam.

Danas je uposlen na Fakultetu islamskih nauka  UNSA u svojstvu redovnog profesora na predmetima Islamska dogmatika, Sufizam, Teološka epistemologija i Uporedne religije.

Pored redovnih aktivnosti na FIN-u, povremeno je angažiran na doktorskom studiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kao i na Teheranskom univerzitetu i International University al-Mustafa u Qomu, Islamska republika Iran.

Član  je redakcija i saradnik  brojnih domaćih i međunarodnih časopisa za filozofiju, teologiju i socijalno-kulturnu teoriju, kao što su: Dijalog, Znakovi vremena, Logos, Živa baština, Zbornik radova FIN-a, Islamic Studies u Islamabadu, Journal of The  Ibn 'Arabi Society u Oxfordu, Philosophia Islamica (ISIP) u Teheranu, Journal of Qur'anis Studies u Teheranu i Theologisches Forum Christentum-Islam u Regensburgu.

Objavio je deset autorskih knjiga i stotinjak znanstvenih radova iz Teologije, Islamske filozofije, Sufizma, Uporednih religija i Uporedne mistične filozofije judeo-kršćanstva i islama. Neke njegove knjige su prevedene i objavljene na engleskom i na albanskom jeziku. Također je preveo i objavio dvadesetak knjiga sa arapskog (od kojih su neke rukopisni autografi), engleskog i francuskog jezika, a njihovi sadržaji su usko vezani uz islamsku filozofiju, teološku epistemologiju, egzegezu i hermeneutiku Objave i sufijsku književnost.  

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenju humanističkih nauka izabran je 2022. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…