Ko je na web-stranici: 32 gostiju i nema prijavljenih članova

Nerzuk Ćurak

nerzuk curak web

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Nerzuk Ćurak doktor je političkih znanosti, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, urednik, javni intelektualac, mirovni i građanski aktivist... Rođen je 11. 11. 1964. godine u Ljubiji, općina Prijedor. Osnovnu školu završio je u mjestu rođenja, a klasičnu gimnaziju u Prijedoru. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na kojemu je zaposlen od maja 1997. kada je primljen za asistenta na Odsjeku sigurnosnih i mirovnih studija. Na istom fakultetu, u martu 2002. odbranio je magistarski rad Geopolitička vrijednost postdejtonske Bosne i Hercegovine i stekao naučno zvanje magistar političkih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom Geopolitika Jugoistočne Evrope / Futurološki diskurs odbranio je u septembru 2005. i stekao naučno zvanje doktor političkih nauka.

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu izvodi nastavu na predmetima: Polemologija, Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru, Upravljanje konfliktima u međunarodnim odnosima. U Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru doktorskog programa Globalne studije, kovoditelj je modula Geopolitika i globalni poredak. Na doktorskim studijima Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu voditelj je kolegija Geopolitičke studije suvremenog svijeta i Istraživanje mira u regionalnoj perspektivi. Njegova ključna znanstvena istraživanja vezana su za geopolitiku, mirovne studije, sigurnosne studije, polemologiju, analizu politika, javni angažman, civilno društvo, medijske studije i etnonacionalizam.

Član je Udruženja za političke nauke u Bosni i Hercegovini, Regionalnog odbora Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci, PEN Centra BiH i Regionalnog odbora za nauku i kulturu UNESCO. Član je Međunarodnog uredničkog vijeća časopisa Međunarodne studije/International Studies, koji se referira u ProQuest Worldwide Political Science Abstracts, Sociological Abstract, Social Services Abstracts i HRČAK – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (MZOŠ, Srce & HIDD). Član je Upravnog odbora nevladine organizacije COI Step by step koja promiče pravedno i inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini i regiji.

Bio je predsjednik Organizacionog odbora međunarodne konferencije Politike izgradnje mira u regiji: opterećenja prošlosti i vizije budućnosti, Forum ZFD i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član Organizacionog odbora naučne konferencije Društveni dijalog i politika konvergencije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član Organizacionog odbora međunarodnog simpozijuma Bosna i Hercegovina – 15 godina Dejtonskog mirovnog ugovora, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo.

Znanstveni je ekspert iz oblasti politologije za COST (European Cooperation in Science and Technology) Znanstveni je ekspert nevladine organizacije Forum građana Tuzla. Znanstveni je ekspert Regionalne nevladine organizacije Igmanska inicijativa. Angažirani je intelektualac u javnom prostoru Bosne i Hercegovine i regije čije se analitičke opservacije, intervjui i osvrti objavljuju u relevantnim elektronskim, printanim i novim medijima u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji, SAD-u... Kolumnist je portala tacno.net (www.tacno.net)  gdje jednom mjesečno objavljuje kolumnu Deblokada uma.

Objavio je osam autorskih knjiga i dvije koautorske. Učestvovao je u više međunarodnih projekata te objavio znanstvene članke u okviru tih projekata na engleskom i slovenskom jeziku. Publicirao je veliki broj znanstvenih i stručnih tekstova u referentnim časopisima i zbornicima u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Sudjelovao je kao uvodničar ili pozvani učesnik s referatom na međunarodnim, regionalnim i domaćim znanstvenim konferencijama, radionicama i okruglim stolovima. Održao je više javnih predavanja po pozivu u Bosni i Hercegovini i regiji s posebnim fokusom na geopolitiku, političke teorije, izgradnju mira u postkonfliktnim zajednicama, nacionalizam i populizam kao sigurnosne prijetnje, političku kulturu, teoriju i praksu civilnog društva... Stručno se usavršavao iz oblasti geopolitike, sigurnosnih i mirovnih studija, politologije, političke filozofije, komunikologije i javnih politika u Njemačkoj, SAD-u, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Italiji i Češkoj. Kolumnist je portala tacno.net (www.tacno.net)  gdje jednom mjesečno objavljuje kolumnu Deblokada uma.

BIBLIOGRAFIJA

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…