Ko je na web-stranici: 68 gostiju i nema prijavljenih članova

Radivoje Mandić

rajko mandic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Radivoje Mandić rođen je 1947. godine u Bosanskom Petrovcu. Studirao je na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu, gdje je i diplomirao 1970. godine. Nakon završenog fakulteta počinje raditi u Projektnom birou G. P. Vranica, a dvije godine nakon toga u d. d. Arhitekt, Sarajevo, gdje ostaje sve do 2001. godine. U Medicoinženjeringu d. o. o. Sarajevo radi od 2001. do 2012. godine.

Akademsku karijeru započinje 1996. godine, kada je izabran u zvanje docenta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na nastavnom predmetu Javne zgrade, a potom i u zvanje vanrednog profesora 2004. godine. Kao gostujući profesor učestvuje u nastavi i na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci i Fakultetu sanitarnog inženjerstva u Sarajevu.

U bogatom opusu, s više od 35 projekata i više od 17 realizacija, uspješno projektira različite vrste objekata, gdje su najzastupljeniji objekti zdravstvene zaštite, nakon čega slijede najvažnija priznanja u oblasti arhitekture na našim prostorima. To su: Savezna nagrada za arhitekturu lista Borba 1980. godine za realizaciju I faze izgradnje Regionalnog medicinskog centra u Banjaluci; Godišnja nagrada Collegium Artisticum za realizaciju I faze Regionalnog medicinskog centra u Banjaluci; Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva 1992. godine za realizaciju objekta Dijagnostika i poliklinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na lokaciji Koševo i Specijalno priznanje lista Borba 1992. godine za realizaciju objekta Dijagnostika i poliklinika u kompleksu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na lokaciji Koševo.

Od 1971. godine do danas uspješno je učestvovao na brojnim konkursima širom bivše Jugoslavije i izvan nje, pri čemu je višestruko nagrađivan. Neke od nagrada su: Prva nagrada na općem jugoslavenskom konkursu za Školski centar u Koprivnici, 1971. godine; Treća nagrada na općem jugoslavenskom konkursu za Spomen dom Mitar Trifunović Učo u Bosanskom Šamcu, 1974. godine; jedna od četiri prve nagrade na općem jugoslavenskom konkursu za Hotel Orjen u Herceg Novom, 1975. godine; Druga nagrada na općem jugoslavenskom konkursu za Sportsko-rekreacioni centar u Zenici, 1979. godine; Prva nagrada na pozivnom jugoslavenskom konkursu za Dom penzionera i invalida rada Crne Gore u Titogradu, 1979. godine; Prva nagrada na pozivnom jugoslavenskom konkursu za Hotel Teuta u Risnu, 1980. godine; Treća nagrada na međunarodnom konkursu za Bagdadski sajam u Iraku, 1981. godine; Prva nagrada na pozivnom međunarodnom konkursu za Banjsko-rekreacioni kompleks El Sulphur spa u Missurati, Libija, 1984. godine; Druga nagrada na pozivnom gradskom konkursu za Mašinski fakultet u Sarajevu, 1985. godine; Prva nagrada na pozivnom konkursu za Centar za nezbrinute stare ljude u Vitezu, 2000.

Njegova iznimno uspješna arhitektonska ostvarenja javno su predstavljena na više značajnih skupnih izložbi u zemlji i izvan nje. Neke od njih su: Izložba primijenjenih i likovnih umjetnika Collegium Artisticum, 1971. godine; Izložba primijenjenih i likovnih umjetnika Collegium Artisticum, 1979. godine; 7. Salon arhitekture u Beogradu, 1981 godine; Izložba primijenjenih i likovnih umjetnika Collegium Artisticum, 1984. godine; Izložba sarajevskih arhitekata pod nazivom San i stvarnost u organizaciji National Institute for Architectural Education-New York, održana u New Yorku, Texasu, New Jerseyu, tokom 1995. godine.

Izuzetno bogati opus i raznolikost tipologija – od individualnih stambenih zgrada do zdravstvenih objekata, koji pripadaju onima s tehnološki najzahtjevnijom problematikom, on znalački i lucidno rješava, usmjeravajući ih ka zadovoljenju, kako njihove funkcije i prostorne organizacije, tako i u harmoničnom dosluhu sa likovnim senzacijama karaktera objekta i mjesta.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje umjetnosti izabran je 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…