Ko je na web-stranici: 22 gostiju i nema prijavljenih članova

Isak Karabegović

karaabegovic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Isak Karabegović rođen je 1955. godine u Bihaću. Diplomirao je 1978. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao 1982. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zegrebu i 1989. odbranio doktorsku disertaciju na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od 1978. do 1979. radio je u Tekstilnom kombinatu Kombiteks, a od 1979. do 1980. u Tvornici kartona Incel u Cazinu. Radio je u zvanju profesora više škole (1978–1989) na Višoj tehničkoj školi Bihać Univerziteta u Banjoj Luci, u zvanju profesora (1989–1992), na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, od 1995. godine na Mašinskom fakultetu Bihać Univerziteta u Sarajevu te od 1997. godine na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Držao je nastavu i na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli (1996-1997), Mašinskom fakultetu u Sarajevu (1997–1999) i na Mašinskom fakultetu u Mostaru (2000–2007), predavajući više kolegija iz mehanike krutog i deformabilnog tijela i robotike na dodiplomskom i postdiplomskom studiju.

Osnivač je Mašinskog fakulteta u Bihaću 1995. godine pri Univerzitetu u Sarajevu. Jedan je od osnivača Univerziteta u Bihaću 1997. godine, te osnivač Tehničkog fakulteta u Bihaću u sklopu Univerziteta u Bihaću 1999. godine.

Bio je mentor većeg broja diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Učesnik je i organizator većeg broja znanstvenih skupova. Obavljao je funkcije dekana Više tehničke škole Univerziteta u Banjoj Luci (1982–1986, 1988–1992), dekana Mašinskog fakulteta Bihać Univerziteta u Sarajevu (1995–1997), dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Bihaću (1997–1999), dekana Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću (1999–2001), rektora Univerziteta u Bihaću (2002–2004), dekana Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću (2004–2010) i prorektora za nastavu Univerziteta u Bihaću (2015–2016).

Jedan je od osnivača Društva za robotiku u BiH 2003. godine. Obavlja dužnost generalnog sekretara Društva za robotiku u BiH od 2003. godine. Član je Odbora za mehatroniku Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član Odbora za energiju, energetiku i okoliš Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član Američkog udruženja za nauku i tehnologiju, član Društva za mehaniku Hrvatske, član Društva za mehaniku Srbije, član Društva elektro-inženjera Hrvatske, član Saveza inženjera i tehničara Srbije i član Savjeta istraživačkog odbora Američkog biografskog instituta. Kao ekspert za evaluaciju visokog obrazovanja učestvovao je u evaluaciji Univerziteta Crna Gora i Univerziteta u Sarajevu, te kao predsjednik Komisije za ispunjavanje uvjeta za rad visokoškolske ustanove eMPIRICA na Tuzlanskom kantonu.

Dobitnik je povelje Univerziteta u Banjoj Luci 1990. godine, povelje Tehničkog fakulteta Bihać, povelje Univerziteta u Bihaću te prestižne nagrade za naučni rad i stvaralaštvo iz oblasti tehničkih znanosti-mehanika od Internacionalnog biografskog centra iz Cambridgea.

Kao rektor dobitnik je nagrade Međunarodni trofej za tehnologiju i kvalitet 2003. godine u Ženevi. Dobitnik je srebrene plakete Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru 2009. godine. Dobitnik je plakete kao najmenadžer Bosne i Hercegovine, Jugositočne i Srednje Evrope u Sarajevu 2008. godine.

Dobitnik je Plakete grada Bihaća za izuzetan doprinos za razvoj obrazovanja i nauke, i većeg broja priznanja za svoj znanstveno-pedagoški rad na Univerzitetima u Bosni i Hercegovi i svijetu, kao i Povelje 26. februar Grada Bihaća za izuzetna ostvarenja i postignute rezultate u naučnom radu i stvaralaštvu u obrazovnom sistemu, te izuzetan doprinos u cjelokupnom društveno-političkom razvoju i unapređenju kvaliteta življenja grada Bihaća.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje tehničkih nauka izabran je 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…