Ko je na web-stranici: 41 gostiju i nema prijavljenih članova

Marina Katnić-Bakaršić

katnic bakarsic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Marina Katnić-Bakaršić rođena je 1960. godine u Sarajevu. Redovna je profesorica na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti i na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu i na Odsjeku za dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Bila je voditeljica Postdiplomskog studija iz lingvistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i prva voditeljica Doktorskog studija iz lingvistike na istom Fakultetu. Osnovna područja znanstvenog zanimanja su joj stilistika, diskursna stilistika i kritička diskursna analiza. Objavila je dvanaest knjiga, od toga jednu elektronsku i dvije u koautorstvu, te dva udžbenika i dva priručnika ruskog jezika za osnovnu školu, također u koautorstvu. Najznačajnije su joj knjige Gradacija, Sarajevo, 1996. (elektronsko izdanje Zagreb, 2018), Stilistika, Sarajevo, 2000. i 2007, Stilistika dramskog diskursa, Sarajevo, 2003. i 2013, Između diskursa moći i moći diskursa, Zagreb, ZORO, 2012, te Suvremena tumačenja književnosti – u koautorstvu sa Hanifom Kapidžić Osmanagić, Zdenkom Lešićem i Tvrtkom Kulenovićem, Sarajevo, 2006.

Autorica je preko sto sedamdeset znanstvenih, stručnih radova, prijevoda i prikaza, koje je objavila u različitim domaćim i stranim časopisima, zbornicima i glasilima. Bila je voditeljica nekoliko međunarodnih i domaćih projekata. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima i/ili držala gostujuća predavanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Japanu, Austriji, Poljskoj, Holandiji, Portugalu, Malti, Crnoj Gori i dr. Godine 2003. i 2004. predavala je na individualiziranom postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (Slovenija) predmet Diskursne studije. U zimskom semestru 2011/12. bila je gostujuća profesorica na predmetu Diskursna analiza u Klagenfurtu (Austrija), Univerzitet Alpe-Adria.

Bila je na studijskim boravcima u Rusiji: Hercenov Univerzitet u St. Petersburgu (1983), MGU Lomonosov (1986), Puškinov institut u Moskvi (1989), u Poljskoj (Krakow, 1998) i gošća St. John’s Collegea u Oxfordu (1999).

Članica je PEN-a BiH od 2007. godine; predstavljala je PEN na međunarodnim konferencijama PEN-a na Bledu i svjetskim kongresima u Tokiju (Japan) i Biškeku (Kirgistan).

Angažirana je kao strana evaluatorica znanstvenih projekata u Sloveniji za ARRS (Javna agencija za istraživačku djelatnost R Slovenije). Bila je ekspert ECML (Centra za žive jezike) koji u okviru (Rijeka, Hrvatska). Bila je članica redakcije Radova Filozofskog fakulteta u Sarajevu i časopisa Pregled, u kojem je bila i zamjenica glavnog urednika.

U više navrata bila je voditeljica Odsjeka za slavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu; Od 1994–1996. bila je prodekanesa Filozofskog fakulteta.

Dobitnica je nekoliko nagrada, od kojih je posebno značajna međunarodna nagrada Grozdanin kikot za dramski odgoj 2008, kao i nagrade Univerziteta u Sarajevu za najuspješnijeg profesora Filozofskog fakulteta u 2010/2011. (20. 12. 2011) i nagrade Dr. Razija Lagumdžija Akademije scenskih umjetnosti za pedagoški i naučni rad u 2012/2013. godini.

Za dopisnu članicu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje humanističkih nauka izabrana je 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…